Organisering af PlejeGribskov

PlejeGribskov består af 3 centre: Plejecenter Trongården, Plejecenter Helsingegården, MadogMåltid/Intern service.
Der er i alt ca. 350 ansatte i PlejeGribskov fordelt på mange forskellige faggrupper.
Faggrupperne består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, aktivitetspersonale, ernæringskonsulenter, kokke
og ernæringsassistenter, service- og rengøringsmedarbejdere, administrative medarbejdere samt fysio- og ergoterapeuter.

PlejeGribskov er også et uddannelsessted for SSA-elever, SSH-elever, Sygeplejestuderende, Fysioterapeutstuderende og Ernæringsassistent-elever og
mange andre faggrupper.

Vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og vores fælles fokus er på, hvordan vi med hver vores faglighed, bedst kan medvirke til, at borgerne får et
så godt, aktivt og selvstændigt liv, som de ønsker og har mulighed for. Derfor har vi respekt for hinandens kompetencer og forstår at vi bedst lykkes med
opgaverne i fællesskab.
Vi arbejder ud fra principperne om at borgerne har en naturlig indflydelse på deres hverdag på centrene. Konkret betyder det, at vi taler med borgerne om,
hvad der giver mening for dem i deres dagligdag, så vi kan tilrettelægge pleje, aktivitet og rehabilitering ud fra borgerens egen motivation, ønske og behov.
Vi har i udgangspunktet en aktiverende tilgang til pleje- og omsorg, hvilket konkret betyder, at vi understøtter, hvad borgerne selv kan klare i deres hverdag. På den måde kan vi kontinuerligt understøtte borgerne i at være så selvhjulpne som muligt.

Vision Mission Værdier

PlejeGribskov er en del af Gribskovs Kommune, og arbejder derfor helt overordnet efter kommunens koncernstrategi.

For at gøre strategiarbejdet mere nært besluttede PlejeGribskov i 2014 at udarbejde en egen vision, mission og værdier for virksomheden. I 2018, blev strategien for PlejeGribskov opdateret til nedenstående:


Mission

PlejeGribskov leverer sammenhængende løsninger og service indenfor pleje- og rehabiliteringsområdet, som understøtter øget livskvalitet og sundhed til borgerne.

 

Vision

PlejeGribskov – hvor liv leves og styrkes

VærdierStrategiarbejdet

Strategiarbejdet i PlejeGribskov bygger på vores årsmøder - Årsmøderne er en medarbejderworkshops som afholdes i september måned, hvor medarbejderne gennem forskellige processer, fortæller om, hvordan de mener at PlejeGribskov kan udvikles, til at blive endnu bedre både for borgerne og for medarbejderne.
Efter årsmødet mødes ledelsen til strategidage i november, hvor de ud fra medarbejdernes inputs beslutter næste års fokusområder og strategiarbejde.