Organisering af PlejeGribskov

PlejeGribskov er liggende på 2 lokationer:

  • Plejecenter Helsingegården i Helsinge
  • Plejecenter Trongården i Vejby

Derudover består PlejeGribskov af Gribskov Rehabilitering, Trongårdsbakken samt Mad&Måltid/Intern Service.

Der er i alt ca. 350 ansatte i PlejeGribskov fordelt på mange forskellige faggrupper.
Faggrupperne består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, aktivitetspersonale, ernæringskonsulenter, kokke og ernæringsassistenter, service- og rengøringsmedarbejdere, administrative medarbejdere samt fysio- og ergoterapeuter.

PlejeGribskov er også et uddannelsessted for SSA-elever, SSH-elever, sygeplejestuderende, fysioterapeutstuderende og ernæringsassistent-elever og mange andre faggrupper.

PlejeGribskov lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og fælles fokus er på, hvordan hver faglighed bedst kan medvirke til, at borgerne får et så godt aktivt og selvstændigt liv, som de ønsker og har mulighed for. Derfor er der respekt for hinandens kompetencer og forståelse for, hvordan det bedst lykkes med opgaverne i fællesskab.
PlejeGribskov arbejder ud fra principperne om, at borgerne har en naturlig indflydelse på deres hverdag på centrene. Konkret betyder det, at der tales med borgerne om, hvad der giver mening for dem i deres dagligdag, så plejen kan tilrettelægges, aktivitet og rehabilitering ud fra borgerens egen motivation, ønske og behov.
PlejeGribskov har i udgangspunktet en aktiverende tilgang til pleje- og omsorg, hvilket konkret betyder, at PlejeGribskov understøtter, hvad borgerne selv kan klare i deres hverdag. På den måde kan der kontinuerligt understøtte borgerne i at være så selvhjulpne som muligt.

Mission - Vision - Værdier

PlejeGribskov er en del af Gribskovs Kommune, og arbejder derfor helt overordnet efter kommunens koncernstrategi.

For at gøre strategiarbejdet mere nært besluttede PlejeGribskov i 2014 at udarbejde en egen vision, mission og værdier for virksomheden. I 2018, blev strategien for PlejeGribskov opdateret til nedenstående.

 

Mission

PlejeGribskov leverer sammenhængende løsninger og service indenfor pleje- og rehabiliteringsområdet, som understøtter øget livskvalitet og sundhed til borgerne.

 

Vision

PlejeGribskov – hvor liv leves og styrkes

 

Værdier

    PlejeGribskovs Mission, Vision og Værdier

Strategiarbejdet

Strategiarbejdet i PlejeGribskov bygger på vores årsmøder - Årsmøderne er en medarbejderworkshops som afholdes i efteråret, hvor medarbejderne gennem forskellige processer, fortæller om hvordan de mener ,at PlejeGribskov kan udvikles til at blive endnu bedre både for borgerne og for medarbejderne.
Efter årsmødet mødes ledelsen til strategidage, hvor de ud fra medarbejdernes inputs beslutter næste års fokusområder og strategiarbejde.