Familie og Venner

Vi ønsker at understøtte, at familielivet i større omfang fortsætter efter indflytning på vores plejecentre, for dermed at øge beboernes livskvalitet.

Ovenstående er navnet på et projekt, som blev startet på baggrund af ønsker fra både personale og ledelse i forbindelse med årsmøde 2017. 

Værdierne i projektet er nu blevet en del af hverdagen på Plejecentrene Trongården og Helsingegården, som vi fortsat arbejder med. 

Indsatsen i arbejdet var og er fortsat at understøtte familielivet, i størst mulig omfang, fortsætter efter indflytning på vores plejecentre, for dermed at øge beboernes livskvalitet.

Vi ønsker, at familielivet i vides mulig omfang kan fortsætte som før indflytning på plejecenter.

Det gør vi ved at arbejde med:

  • At familie og Venner føler sig inddragede og velkomne i et åbent og imødekommende plejecenter.
  • At fortsætte en positiv kulturændring i mødet/samværet med beboerne og deres familie og venner.

Der arbejdes både med interne strukturer, f.eks. før- indflytningssamtaler samt flere store og små arrangementer, hvor vi inviterer familier og venner til beboere til at deltage.

Kontinuerligt arbejder vi på den gode dialog med beboere og deres familier, også i svære tider.

 

Helsingegården

Parkvænget 20A

3200 Helsinge

Tlf.: 7249 6050