Madservice

Du kan få leveret mad derhjemme, hvis du er blevet visiteret til madservice.

I Gribskov Kommune leverer Det Danske Madhus mad til hjemmeboende borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad.

 

Hvad koster det?

Du kan finde taksterne for madservice her. 

Spørgsmål omkring maden?

Kontakt Det Danske Madhus.

Ansøg om madservice

Du eller din familie kan kontakte Visitation og Hjælpemidler for mere information om, hvordan du søger om madservice.

Kontakt

Visitation og Hjælpemidler
72496000

Det Danske Madhus
70702646