Personlig pleje

Gribskov Kommune tilbyder hjælp og støtte til borgere i eget hjem.

Den hjælp og pleje som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp og din funktionsevne.

Hvem kan få hjælp til personlig pleje?

Du kan få personlig pleje, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du ikke selv kan udføre opgaverne.
Yderligere information

Kvalitetsstandarder