Gribskov Rehabilitering

Velkommen til Gribskov Rehabilitering

Besøg på Gribskov Rehabilitering

Fra mandag d. 15.6 vil det være muligt at besøge borgerne der bor på plejecenteret på egne terasser. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde 2 m afstand er fortsat gældende. Alle kan fortsat booke tid til besøgsstationen, som hidtil via leder. De borgere som ikke har en terrasse, kan anvende udearealerne på centeret, eller andre steder. Ønsker man at aftale besøg på borgers egen terrasse kontaktes afdelingen pr telefon. Dette for at sikre at der rengøres mellem besøg, samt at sundhedsstyrelsens retningslinier overholdes. De borgere som bor i lejligheder der udelukkende kan tilgåes ved kortvarig gennemgang af indendørs arealer, skal så vidt det er muligt undgå at gå gennem afdelingerne.

Der skal bæres mundbind under besøget. Dette udleveres af personalet, hvis ikke man selv har.

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed

I Gribskov Kommune har det politiske udvalg for Ældre, Social og Sundhed d. 5. maj 2020 valgt at give tilladelse til besøg på udearealer på plejecentrene under visse forholdsregler. De nye besøgsrestriktioner gælder fra mandag den 11. maj over middag.

Dette betyder

Fra mandag d. 11. maj over middag, er det muligt med terrasse-besøg på Gribskov Rehabilitering.

Besøg hos borgere på plejecentre foregår stadigt primært udendørs

Kommunerne har fået en ny besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 11/6-20 om besøg på plejecentre. Det betyder at

1)  besøg på plejehjem og midlertidige pladser altovervejende skal foregå på udendørs arealer,

2) besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem samt midlertidige pladser ikke kan ske, med mindre

 1. a) besøget sker i en kritisk situation, eller
 2. b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner. 
 • Døende eller kritisk syge beboere, eller andre som ikke kan komme ud, kan få besøg indendørs af faste pårørende efter aftale med plejecenteret

Retningslinjer for besøg

Besøgene må være af 30 minutters varighed og max. 3 besøgende ad gangen. Besøgene på Gribskov Rehabilitering skal aftales med centerlederen mellem kl. 10-13 på hverdage.

Kontakt

Heidi Schwaner Christiansen 72497696

Vi glæder os til igen at kunne tilbyde mulighed for kontakt, dog under de nye skærpede omstændigheder.

Vi håber på jeres tålmodighed i det vi kun kan tilbyde et begrænset antal besøg om dagen. Dette er for at sikre at de gældende retningslinjer overholdes og vi sammen passer på hinanden.

 

Med venlig hilsen

Ledelsen i PlejeGribskov

 

Helsingegården

Parkvænget 20, 3200 Helsinge

Tlf: 7249 6050

Start- og afslutningssamtale

Startsamtale

I løbet af de første par dage bliver der afholdt en startsamtale med dig og din kontaktperson. På mødet drøftes bl.a. plan for dit ophold, og vi taler om gensidige forventninger. Til denne samtale indhenter vi også helbredsmæssige oplysninger om dig, som har relevans for dit forløb. Er du på genoptræningsophold, vil der også være en terapeut tilstede ved samtalen. I samarbejde med dig sætter vi mål for opholdet, og der bliver lagt en genoptræningsplan.

Samtalen er derfor vigtig at få holdt i starten af dit forløb. Hvis det er ønsket og nødvendigt for forløbet inviteres din familie med til samtalen. 

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som er ansat i plejen. Kontaktpersonen er den, som har størst kendskab til dig, dit forløb, dine ressourcer, behov og ønsker. Det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen, som hjælper dig med pleje i dagligdagen.

Afslutningssamtale

Når du udskrives, vil du blive tilbudt en afslutningssamtale. Formålet med denne samtale er at afklare om dine forventninger til opholdet er blevet indfriet, samt din generelle oplevelse af opholdet.

På udskrivningsdagen skal stuen forlades kl. 11:00 og du er selv ansvarlig for at tømme stuen evt. i samarbejde med dine familie/venner. 

Du er velkommen til at blive og spise frokost, hvis du ønsker det.

Opholdsbetaling

Spørgsmål vedrørende opholdsbetaling rettes til Gribskov kommunens visitation på telefon 7249 6000.

Følg dette link til Gribskov kommunes hjemmeside for yderligere information:

Følg dette link til åbningstider i visitationen:

Værd at vide

Her kan du finde praktiske oplysninger omkring dit ophold på Gribskov Rehabilitering.

Ved hovedindgangen finder du en elektroniske infotavle. På tavlen fremgår dagens menu samt hvilke aktiviteter, der er planlagte.

 

Telefon

Der kan ringes døgnet rundt til vores hovednummer: 7249 6050. Vi opfordrer til, at du selv medbringer mobiltelefon, så der kan ringes direkte til dig. Der er kun i særlige tilfælde mulighed for at benytte Gribskov rehabilitering´s telefon. 

Vi anser dine familie/venner som et aktiv, og håber de vil bidrage til at gøre dit ophold så vellykket som muligt. Familie og venner er derfor meget velkommen til at henvende sig til personalet eller ledelsen, såfremt der måtte være spørgsmål.

Der er ingen faste besøgstider, vi henstiller dog til, at der er ro efter kl. 22.00.

Det er en fordel, hvis familie og venner kommer udenfor dine træningstider.

Dine familie og venner er velkommen til at tage en kop kaffe, te eller saft i spisestuen. Der er også mulighed for at spise med mod betaling. Dette skal meldes til køkkenpersonalet dagen før inden kl. 12.

Der er fuld forplejning, som dækker morgenmad, frokost, aftensmad samt eftermiddagskaffe og kage.

Drikkevarer (kaffe, te, vand, juice, mælk) er inkluderet. Dagens ret fremgår altid af infotavlen.

Morgenmad kl. 08.00-09.30

Frokost kl. 12.00-12.45

Eftermiddags anretning kl. 14.00

Aftensmad kl. 18.00-19.00

Aftenkaffe ca. kl. 19.30

Har du behov for specielle diæter under dit ophold, så skal du tale med din kontaktperson herom.

På Gribskov rehabilitering indgår træning i alle de aktiviteter, der hører hverdagen til. Det er vigtigt at holde sig i gang, og i princippet kan alt være træning. At stå ud af sengen, personlig hygiejne, at komme i tøjet, at gå i cafeen.

Træning foregår ikke kun i trænings afsnittet, men eksempelvis også på din egen stue eller udendørs. Det betyder også, at den service, pleje og omsorg personalet giver, vil tage udgangspunkt i dine ressourcer så du kan være så selvhjulpen som muligt.

Såfremt du er på genoptræningsophold, tilbydes du træning i træningscentret på alle hverdage. Der er desuden mulighed for at få lagt en individuelt træningsplan, så du kan selvtræne i weekender og om aftenen.

Du bedes medbringe dine hjælpemidler herunder eksempelvis rollator, stok, inkontinenshjælpemidler mm.

Du beholder din egen praktiserende læge under opholdet

Du medbringer din egen medicin. Personalet kan være behjælpelig med at administrere denne. Ny/ekstra medicin bestilles hos din egen læge.

Familie og venner er velkommen til at afhente denne på apoteket efter aftale med personalet, ellers kan medicinen bringes fra apoteket mod et gebyr.

Bliver det nødvendigt med en hospitalsindlæggelse under dit ophold, og varer indlæggelsen mere end 48 timer, vil du blive udskrevet fra Gribskov rehabilitering.

Såfremt du efter indlæggelsen har behov for et nyt ophold, visiteres du på ny.

Du og dine familie/venner er ansvarlige for at tømme stuen.

Der er planlagte aktiviteter mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Udover de fastlagte aktiviteter i huset er der forskellige daglige gøremål. Det kan eksempelvis være vanding af blomster, og borddækning mm. Disse aktiviteter er du naturligvis velkommen til at deltage i.

Har du fødselsdag under dit ophold, kan du bestille lagkage i køkkenet mod betaling.

Vi har et mindre udvalg af bøger, som du er velkommen til at låne under dit ophold.

 

Det er ikke muligt at medbringe husdyr, men de må gerne komme på besøg. Hunde skal være i snor.

 

Under opholdet beholder du din egen tandlæge eller omsorgstandplejen, hvis du er tilknyttet denne.

Du skal selv medbringe toiletartikler. Se huskelisten.

 

Du kan få tilsendt post ved at bede afsender skrive C/O Gribskov Rehabilitering, Parkvænget 22, 3200 Helsinge.

Du er også velkommen til eksempelvis at omadressere aviser/blade til Gribskov Rehabilitering under dit ophold.

Du og dine familie og venner skal i videst mulige omfang selv arrangere kørsel. Har du ikke familie og venner, der kan være behjælpelige, kan du spørge din kontaktperson.

Nøgle til stuen kan udleveres ved forespørgsel.

Vi anbefaler, at du medbringer så få værdigenstande som muligt. Personalet kan ikke tage ansvar for opbevaring af disse.

Det er din almindelig indboforsikring, der gælder under dit ophold på Gribskov Rehabilitering.

Din stue bliver rengjort 1 gang ugentligt.

Tøjvask er inkluderet i opholdsbetalingen. Tøjet vaskes hos Berendsen, der afhenter og afleverer tøj. Alternativt kan dine familie/venner vaske for dig under opholdet.

Vi henstiller til at alkohol kun indtages i begrænset omfang. Rådfør dig med din kontaktperson, da der kan være særlige hensyn i forhold til din medicin, træning mv.

Huskeliste

 • Aktuel medicinliste og 7 store doseringsæsker.

 • Hjælpemidler (eks. støttestrømper, rollator, stok)

 • Tøj til ca. 10 dage. Behagelig tøj som ikke strammer og er relateret til årstiden.

 • Skridsikkert fodtøj, der sidder fast på fødderne, herunder velegnet fodtøj til at træne i.

 • Toiletsager (shampoo, kropssæbe, cremer, deodorant, tandbørste, tandpasta, neglesaks/fil/renser).

 • Sengetæppe/plaid.

 • Personlige ting som ur, bøger, blade evt. billeder. 

 • Evt. radio, TV (antenneledning og tv-boks)

 • Evt. mobiltelefon.

Huskeliste

 • Aktuel medicinliste og 7 store doseringsæsker.
 • Hjælpemidler (eks. støttestrømper, rollator, stok)
 • Tøj til ca. 10 dage. Behagelig tøj som ikke strammer og er relateret til årstiden.
 • Skridsikkert fodtøj, der sidder fast på fødderne, herunder velegnet fodtøj til at træne i.
 • Toiletsager (shampoo, kropssæbe, cremer, deodorant, tandbørste, tandpasta, neglesaks/fil/renser).
 • Sengetæppe/plaid.
 • Personlige ting som ur, bøger, blade evt. billeder. 
 • Evt. radio, TV (antenneledning og tv-boks)
 • Evt. mobiltelefon.

Relateret indhold