Gribskov Rehabilitering

Billede af Gribskov Rehabilitering

Gribskov Rehabilitering er Gribskov kommunes center for midlertidigt ophold, og er beliggende på Helsingegården i Helsinge.
Driften af Gribskov Rehabilitering varetages af PlejeGribskov.

Kommunens visitation råder over pladserne på Gribskov Rehabilitering.

Formålet med dit ophold afklares mellem dig, visitator og evt. egen læge. Visitationen fastsætter varigheden af dit ophold ud fra en individuel vurdering.

Den pleje og træning du modtager visiteres ud fra de gældende kvalitetsstandarder i Gribskov Kommune.

Vi vil gøre vores bedste for, at du og dine familie/venner får en god oplevelse, og vi ser frem til et godt samarbejde.

Vi håber, at du vil deltage aktivt i hverdagen i det omfang, du formår, og at du hurtigt vil føle dig til rette her. 

Værd at vide

Her kan du finde praktiske oplysninger omkring dit ophold på Gribskov Rehabilitering.

Ved hovedindgangen finder du en elektroniske infotavle. På tavlen fremgår dagens menu samt hvilke aktiviteter, der er planlagte.

Der kan ringes døgnet rundt til vores hovednummer: 7249 6050.

Vi opfordrer til, at du selv medbringer mobiltelefon, så der kan ringes direkte til dig. Der er kun i særlige tilfælde mulighed for at benytte Gribskov Rehabilitering´s telefon. 

Vi anser dine familie/venner som et aktiv, og håber de vil bidrage til at gøre dit ophold så vellykket som muligt. Familie og venner er derfor meget velkomne til at henvende sig til personalet eller ledelsen, hvis der måtte være spørgsmål.

Der er ingen faste besøgstider, vi henstiller dog til, at der er ro efter kl. 22.00.

Det er en fordel, hvis familie/venner kommer udenfor dine træningstider.

Dine familie/venner er velkommen til at tage en kop kaffe eller the i dagligstuen. Der er også mulighed for at spise med mod betaling. Dette skal meldes til køkkenpersonalet dagen før inden kl. 12.00

Betales ved bestilling kontant eller via Mobile Pay.

Der er fuld forplejning, som dækker morgenmad, frokost, aftensmad samt eftermiddagskaffe og kage.

Drikkevarer (kaffe, te, vand, juice, mælk) er inkluderet. Dagens ret fremgår altid af infotavlen.

Morgenmad kl. 08.00-09.30

Frokost kl. 12.00-12.45

Eftermiddags anretning kl. 14.00

Aftensmad kl. 18.00-19.00

Aftenkaffe ca. kl. 19.30

Har du behov for specielle diæter under dit ophold, så skal du tale med din kontaktperson herom. Der er mulighed for ekstra salat eller råkost.

Det er vigtigt at holde sig i gang, og i princippet kan alt være træning. At stå ud af sengen, personlig hygiejne, at komme i tøjet, at gå i cafeen.

Træning foregår ikke kun i trænings afsnittet, men eksempelvis også på din egen stue eller udendørs. Det betyder også, at den service, pleje og omsorg personalet giver, vil tage udgangspunkt i dine ressourcer så du kan være så selvhjulpen som muligt.

Hvis du er på genoptræningsophold, tilbydes du træning med en terapeut på alle hverdage.

Der er desuden mulighed for at få lagt en individuelt træningsplan, så du kan selvtræne i weekender og om aftenen.

Du bedes medbringe dine hjælpemidler herunder eksempelvis rollator, stok, inkontinenshjælpemidler mm.

Findes på alle stuer. Husk at det skal afleveres inden du tager hjem.

Du beholder din egen praktiserende læge under opholdet.

Du medbringer din egen medicin. Personalet kan være behjælpelig med at administrere denne. Ny/ekstra medicin bestilles hos din egen læge.

Familie/venner er velkommen til at afhente denne på apoteket efter aftale med personalet, ellers kan medicinen bringes fra apoteket mod et gebyr.

Bliver det nødvendigt med en hospitalsindlæggelse under dit ophold, og varer indlæggelsen mere end 48 timer, vil du blive udskrevet fra Gribskov Rehabilitering.

Såfremt du efter indlæggelsen har behov for et nyt ophold, visiteres du på ny.

Du og dine familie/venner er ansvarlige for at tømme stuen.

I huset er der forskellige daglige gøremål. Det kan eksempelvis være vanding af blomster, og borddækning mm.

Disse aktiviteter er du naturligvis velkommen til at deltage i.

Har du fødselsdag under dit ophold, kan du bestille lagkage i køkkenet mod betaling.

Hvis du som Familie/venner besøger en borger på Gribskov Rehabilitering, må husdyr gerne tages med på besøg.

Husdyr skal dog blive på stuen og skal være i snor. 

Husdyr skal være i snor på hele Gribskov Rehabilitering og Helsingegården. 

 

 Under opholdet beholder du din egen tandlæge eller omsorgstandplejen, hvis du er tilknyttet denne.

Du skal selv medbringe toiletartikler.

Se huskelisten, som er næste afsnit. 

  • Aktuel medicinliste og 7 store doseringsæsker.
  • Hjælpemidler (eks. Bleer, støttestrømper, rollator, stok)
  • Tøj til ca. 14 dage. Behagelig tøj som ikke strammer og er relateret til årstiden.
  • Skridsikkert fodtøj, der sidder fast på fødderne, herunder velegnet fodtøj til at træne i.
  • Toiletsager (shampoo, kropssæbe, cremer, deodorant, tandbørste, tandpasta, neglesaks/fil/renser).
  • Evt. sengetæppe/plaid.
  • Personlige ting som ur, bøger, blade evt. billeder. 
  • Evt. mobiltelefon.

 Du kan få tilsendt post ved at bede afsender skrive C/O Gribskov Rehabilitering, Parkvænget 22, 3200 Helsinge.

Du er også velkommen til eksempelvis at omadressere aviser/blade til Gribskov Rehabilitering under dit ophold.

Du og dine familie/venner skal i videst mulige omfang selv arrangere kørsel. Har du ikke familie/venner, der kan være behjælpelige, kan du spørge din kontaktperson.

Nøgle til stuen kan udleveres ved forespørgsel.

Vi anbefaler, at du medbringer så få værdigenstande som muligt. Personalet kan ikke tage ansvar for opbevaring af disse.

Det er din almindelig indboforsikring, der gælder under dit ophold på Gribskov Rehabilitering.

Din stue bliver rengjort 1 gang ugentligt.

Tøjvask er inkluderet i opholdsbetalingen. Tøjet vaskes hos Berendsen, der afhenter og afleverer tøj. Alternativt kan dine familie/venner vaske for dig under opholdet.

Vi henstiller til at alkohol kun indtages i meget begrænset omfang. Rådfør dig med din kontaktperson, da der kan være særlige hensyn i forhold til din medicin, træning mv.

Start- og afslutningssamtale

Startsamtale

I løbet af de første par dage bliver der afholdt en startsamtale med dig og din kontaktperson. På mødet drøftes bl.a. plan for dit ophold, og vi taler om gensidige forventninger. Til denne samtale indhenter vi også helbredsmæssige oplysninger om dig, som har relevans for dit forløb. Er du på genoptræningsophold, vil der også være en terapeut tilstede ved samtalen. I samarbejde med dig sætter vi mål for opholdet, og der bliver lagt en genoptræningsplan.

Samtalen er derfor vigtig at få holdt i starten af dit forløb. Hvis det er ønsket og nødvendigt for forløbet inviteres din familie med til samtalen. 

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som er ansat i plejen. Kontaktpersonen er den, som har størst kendskab til dig, dit forløb, dine ressourcer, behov og ønsker. Det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen, som hjælper dig med pleje i dagligdagen.

 

Afslutningssamtale

Når du udskrives, vil du blive tilbudt en afslutningssamtale. Formålet med denne samtale er at afklare om dine forventninger til opholdet er blevet indfriet, samt din generelle oplevelse af opholdet.

På udskrivningsdagen skal stuen forlades kl. 11:00 og du/familie/venner er ansvarlig for at tømme stuen.

Du er velkommen til at blive og spise frokost, hvis du ønsker det.

Opholdsbetaling

Spørgsmål vedrørende opholdsbetaling rettes til Gribskov kommunens visitation på telefon 7249 6000.

Yderligere information

Se åbningstider i visitationen

Gribskov Rehabilitering

Parkvænget 20, 3200 Helsinge

Tlf.: 7249 6050

Send digital post til Gribskov Rehabilitering

Jesper Olesen

Konstitueret centerleder

Jesper Olesen 

 Tlf: 7249 7783

Mail: jesol@gribskov.dk

 

Yderligere information