Gribskov Kommune modtager året igennem mange feriegæster

Vi vil gerne byde velkommen til feriegæster og yde hjælp og pleje

Hjælp og pleje skal være visiteret af din hjemkommune. Det er også din hjemkommune, der rekvirerer den hjælp, du skal modtage under dit ophold i Gribskov Kommune. Hvis du har behov for hjemmepleje eller hjemmesygepleje under dit ophold i Gribskov Kommune, skal du derfor kontakte din hjemkommune.

Nederst på denne side kan du se hvilke leverandører, der udfører hjemmepleje i Gribskov Kommune.

Hjemmepleje for feriegæster

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet, er det hjemkommunen der aftaler hjælpen med Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.
Det er vigtigt, at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes. Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af hjemkommunen senest 14 dage inden feriegæstens ankomst.

Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist. Er der behov for hjælp til personlig pleje, skal der sendes supplerende beskrivelse af opgaven. Hjemkommunen bedes anvende nedenstående "Oplysningsskema om hjemmehjælp".

Feriegæster - Oplysningsskema om hjemmepleje

Hjemmesygepleje for feriegæster

Hvis der er behov for hjemmesygepleje under opholdet, er det hjemkommunen der aftaler hjælpen med Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.

Hjemmesygepleje foregår, som udgangspunkt, i kommunens sygeplejeklinikker. Du kan finde information om klinikkerne her:

Sygeplejeklinikker i Gribskov

Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmesygepleje under ferieophold overholdes.

Hjælp til ukomplicerede opgaver: 

F.eks. øjendrypning, insulingivning eller mindre sårplejeopgaver skal bestilles senest 3 hverdage inden ankomst.

Hjælp til komplicerede opgaver: 

Større opgaver f.eks. kompliceret sårpleje eller behov for parenteral ernæring skal bestilles senest 14 dage inden ankomst.

Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med sygeplejen, skal medbringes.

Hjælp til medicindispensering:

Medicindispensering udføres ikke for feriegæster, der opholder sig i Gribskov Kommune i perioder på under 4 uger. I de tilfælde, hvor Gribskov Kommune skal udføre medicindispensering eller –administration, skal ajourført medicinliste samt al medicin medbringes.

Hjemkommunen bedes anvende nedenstående "Oplysningsskema om hjemmesygepleje" ved bestilling af hjælpen.

Feriegæst - Oplysningsskema om hjemmesygepleje (PDF).pdf

Hjælpemidler bevilget af hjemkommunen medbringer man selv. Hjælpemidler (APV hjælpemidler), der er nødvendige for at hjælpen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for hjemmeplejens medarbejdere i Gribskov Kommune, bestilles af Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune udfører ikke boligændringer i ferieboliger og stiller ikke ramper til rådighed.

Det er muligt for hjemkommune at leje hjælpemidler hos:

Her kan du se hvilke leverandører der er godkendt til at tilbyde hjælp og pleje i Gribskov Kommune

Link til leverandører