Hjælp ved uhelbredelig sygdom

Tilbud ved alvorlig eller uhelbredelig sygdom

Orlov til pasning nærtstående

Har du en nærtstående, der har behov for pasning og pleje fx på grund af et handicap eller alvorlig sygdom, har du mulighed for at søge om plejeorlov.

Læs mere på sundhed.dk

Aflastning og midlertidigt ophold

Her kan du læse mere om de tidsbegrænsede ophold og muligheder for aflastning.

Læs mere om midlertidigt ophold

Kontakt kommunen for mere information