Akutfunktionen

Akutfunktionen varetager:

 • Lægehenviste patienter med akutopstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenviste patienter, der efter udskrivelse fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
 • Patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Personale i akutfunktionen:

 • Akutfunktionen bemandes af en lille gruppe sygeplejersker med særlige kompetencer til at vurdere patienter, påbegynde initiale undersøgelser på delegation, vurdere behov for lægelig kontakt/sparring og justere i behandling af patienterne iht. en behandlingsplan.
 • Sygeplejerskerne har særlige kompetencer inden for det akutte kliniske sygeplejefelt i de kommunale akutfunktioner og har en bred viden og kompetencer, der rækker ud over akutsygeplejen, således at sygeplejerskerne kan håndtere de mest komplekse patientforløb.

Hvilken indsats leverer vi:

Sygeplejefaglig vurdering og kommunikation, herunder:

 • Observation og vurdering af patienten, herunder måling af vitale parametre (ABCDE-princippet). Behovet vurderes af læge og akutfunktionen i fællesskab.
 • Sikker mundtlig kommunikation ved ISBAR-metoden med læge om observationsfund.
 • Helhedsvurdering af forhold omkring patienten, herunder behov for andre kommunale indsatser.

Instrumentelle indsatser, herunder:

 • Akutte bed-side blodprøver (CRP med L+D, Hgb, INR, BS)
 • Intravenøs medicinadministration og væsketerapi.
 • Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder vurdering af smertebehandling.
 • Sondeernæring, pasning og genanlæggelse af sonder.
 • Parenteral ernæring, til – og frakobling samt forbindingsskift ved intravenøse katetre.
 • Inhalationsbehandling.
 • Pasning af dræn.
 • Kateteranlæggelse og – pleje.
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse. Podning og urindyrkning.
 • Blærescanning.