Trongårdsbakken aktivitetscenter for borgere med demens

Trongårdsbakken er et aktivitetscenter for borgere med demens, og ligger i naturskønne omgivelser i Vejby. Aktivitetscenteret ligger på Plejecenter Trongården, men er et selvstændigt tilbud for hjemmeboende borgere.

 

 

Aktivitetscentret ligger i skønne omgivelser i Vejby. Centeret tilbyder aktiviteter og socialt samvær, der støtter dig i at vedligeholde dine funktioner, og giver dig mulighed for at møde andre i hyggelige og trygge rammer.

Du vil hver dag møde det samme personale. Aktiviteterne bliver tilrettelagt på baggrund af dit behov, ønsker og samtidig med hensyntagen til fællesskabet. I løbet af dagen er der mulighed for at hvile, ligesom der er mulighed for at betragte aktiviteterne på afstand, hvis du ikke har lyst til at deltage aktivt.

Personalet arbejder ud fra den personcentreret omsorg, hvor der tages udgangspunkt i din livshistorie, i dine vaner, perspektiver og psykologiske behov. Du kan læse mere om den personcentreret omsorg på: 

Det Nationale Videncenter for Demens' hjemmeside

Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje og toiletbesøg, tilrettelægges disse ud fra dit perspektiv, vaner og behov.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter som for eksempel:

 • Avislæsning og drøftelse af nyheder
 • Højtlæsning
 • Køkkenaktiviteter, fx bagning og opvask
 • Gåture
 • Udendørs aktiviteter
 • Erindringssamtale med henblik på at fremkalde minder
 • Spil inde og ude
 • Gymnastik, siddende og stående
 • Sansestimulation med lys, lyd og berøring
 • Kreative aktiviteter for både mænd og kvinder
 • Fælles måltider

Aktivitetscentret er brugernes hus. Vi håber derfor, at du har lyst til at være en aktiv del af hverdagen i huset i det omfang, det er muligt for dig. Vi kan f.eks. være fælles om at forberede måltidet, bage, passe haven, og udføre andre praktiske opgaver.

For at fastholde din plads, skal du komme jævnligt. Ønsker du ikke længere at benytte tilbuddet, skal du give demenskoordinatoren eller personalet i aktivitetscentret besked. Hvis aktivitetscenterpersonalet i samarbejde med dig, din familie og demenskoordinatoren vurderer, at tilbuddet ikke længere er det rette for dig, vil tilbuddet blive afsluttet.

Vi bestræber os på at have et tæt samarbejde med din familie. Vi informerer om, hvad der sker på aktivitetscentret og hvilket oplevelser vi har sammen. Vi inviterer også løbende til arrangementer, hvor din familie kan deltage.

Aktivitetscenteret byder dagligt på formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Hvis du har behov for kørsel til aktivitetscentret, kan du kontakte Visitationen, der sammen med dig vurderer, om du er i målgruppen for kørsel. Dine pårørende kan også selv køre dig til Aktivitetscentret.

Tlf. til Visitationen: 7249 6000

Der er egenbetaling på forplejning og kørsel.

Taksten reguleres årligt.

Du kan kontakte demenskoordinatorerne på demens@gribskov.dk. Du kan også ringe til Borgerservice på telefon 7249 6000, som viderestiller dig til relevant medarbejder i kommunen.

Demenskoordinatorerne vil herefter kontakte dig og aftale et møde. Vi vil tale om dine behov og ønsker og sammen med dig og din familie vurdere, om aktivitetscentret er det rette tilbud for dig. Demenskoordinatoren kan også vejlede dig i, hvilke andre muligheder du har.

Når du har fået en plads i aktivitetscentret, bliver du kontaktet af personalet, så I kan aftale hvilke dage og tidspunkter, der passer dig bedst. Du kan komme 1-5 dage om ugen. Du skal være opmærksom på, at der kan være ventetid på en plads.

Hvis du bliver forhindret i at komme, skal du ringe til personalet og give besked.

Trongårdsbakken

Trongårdsbakken 1
3210 Vejby 

Tlf.: 7249 7870 

Mail: Trongaardsbakken@gribskov.dk

Send digital post til Trongårdsbakken

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8.00-16.00
Onsdag kl.16.00-20.00.

Mere information