Kommunale tilsyn

Her kan du læse tilsyn, som er udført af BDO Danmark på vegne af Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune fører tilsyn med både private og kommunale leverandører efter samme metode.

Mindst én gang om året, får vores leverandører et uanmeldt tilsyn med det formål at vurdere kvaliteten af sundhedsydelser og serviceydelser. Tilsynet finder sted på plejecentre, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på midlertidige opholdspladser. I Gribskov føres tilsynene af firmaet BDO Danmark, som også fører tilsyn i en del andre kommuner. Tilsynene er reguleret af serviceloven og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen.
Fra år til år kan Gribskov bede BDO om at inddrage nogle nye temaområder, eller justere de områder som tilsynet belyser. Det kan for eksempel være faldforebyggelse eller håndtering af medicin.

Hvis et tilsynsbesøg viser, at der er områder som kræver forbedring, er det den enkelte leverandørs ansvar at følge op. Derudover er centerchefen for Sundhed og Omsorg inddraget, i det omfang, det er nødvendigt.

Sundhedsområdet

2024

Tilsynsrapport Det Skønne Liv 2024

Tilsynsrapport Ellen Marie Hjemmet 2024.pdf

Tilsynsrapport Plejehjemmet Dagmarsminde 2024

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2024

Tilsynsrapport Skovsminde Plejecenter 2024

Tilsynsrapport Helsingegården Plejecenter 2024

Tilsynsrapport Fokuseret tilsyn Bakkebo 2024

2023

Tilsynsrapport Helhedsplejen Vest 2023

Tilsynsrapport Helhedsplejen Syd 2023

Tilsynsrapport Helhedsplejen Nord 2023

Tilsynsrapport Helhedsplejen Midt 2023

Tilsynsrapport Plejehjemmet Bavne Ager 2023

Tilsynsrapport Din særlige pleje 2023

Tilsynsrapport Dansk Omsorgspleje 2023

Tilsynsrapport Det skønne liv 2023

Tilsynsrapport Trongården 2023

Tilsynsrapport Bakkebo Plejecenter 2023

Tilsynsrapport Helsingegården Plejecenter 2023

Tilsynsrapport Rehabiliteringspladser 2023

Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet 2023

Tilsynsrapport Udsigten 2023

Tilsynsrapport Skovsminde Plejecenter 2023

Tilsynsrapport Plejehjemmet Dagmarsminde 2023

2022

Tilsynsrapport Tværgående funktioner 2022

Tilsynsrapport Helhedsplejen Nord 2022

Tilsynsrapport Helhedsplejen Syd 2022

Tilsynsrapport Helhedsplejen MIDT 2022

Tilsynsrapport Dansk Omsorgspleje 2022

Tilsynsrapport Det Skønne Liv 2022

Tilsynsrapport Skovsminde Plejecenter 2022

Tilsynsrapport Plejecenter Helsingegården 2022

Tilsynsrapport Plejehjemmet Bavne Ager 2022

 Tilsynsrapport Bakkebo Omsorgscenter 2022

Tilsynsrapport Opflg medicintilsyn Bakkebo 2022

Tilsynsrapport Opfølgende medicintilsyn Nord 2022

Tilsynsrapport Opfølgende medicintilsyn Syd 2022

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2022

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2022

Tilsynsrapport Plejecenter Udsigten 2022

 
 

2021

Tilsynsrapport BM pleje 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen MIDT 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen NORD 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen SYD 2021 Gribskov

Tilsynsrapport Privat leverandør Det skønne Liv 2021

Tilsynsrapport Plejehjemmet Bavne Ager 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Udsigten 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Skovsminde 2021

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2021

Tilsynsrapport Bakkebo Omsorgscenter 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Helsingegården 2021

Tilsynsrapport Plejehjemmet Ellen Mariehjemmet 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2021-Gribskov-Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport Dagmarsminde Plejehjem 2021-Gribskov-Endelig rapport.pdf

2020

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2020-Gribskov

Tilsysrapport Helhedsplejen Serviceloven 2020

Tilsynsrapport Sygeplejen 2020

 

 

Senest opdateret 29-04-2024