Drikkevand på tværs

Afsluttende rapport

Gribskov Kommune har i dec. 2022 afsluttet projekt Drikkevand på tværs. 

Den afsluttende rapport kan læses her.

For at læse de tekniske rapporter, skal du dobbeltklikke på dokumentforsiden i rapporten. 

Om projekt Drikkevand på tværs

Region Hovedstaden har med beslutning i Regionsrådet d. 20. okt. 2020 bevilliget 1,5 mio. kr. til projekt ”Drikkevand på tværs” med Gribskov Kommune som hovedpartner og projektansvarlig.

Af de 1.5 mio. kr. er overslagsmæssigt 700.000 kr. afsat til løn til projektledelse. De resterende ca. 800.000 kr. går til udvidet pesticidanalyser, cost/benefit analyser mv.

 Gribskov Kommunes politiske fagudvalg Udvikling, By og Land, har d. 24. nov. godkendt at administrationen indgår i projektet.

 Projektperioden er 1. december 2020 – 30. september 2022.

Formål

Formålet med projekt ”Drikkevand på tværs” er at sikre en helhedsorienteret bæredygtig grundvandsbeskyttelse på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser til gavn for drikkevandsforsyningen både lokalt og regionalt.

Projektet forventer at give et fælles overblik over trusler mod grundvandsressourcen i eksisterende og fremtidige indvindingsområder. En fælles forståelse af geologi, hydrogeologi, tolkning og udnyttelse af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning. Og endelig en fælles analyse af muligheder og udfordringer ved en fortsat decentral vandforsyning.  

Hovedaktiviteter

  • Tilpasning af projektet - detaljeret projektbeskrivelse
  • Interessentanalyse - hvilke udfordringer står vandværkerne overfor?
  • Udvidet pesticidanalyser for udvalgte boringer
  • Overblik over grundvandsressourcen
  • Reserveområder
  • Decentral kontra central vandforsyningsstruktur
  • 3-i-1: Grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse og rekreative interesser

Presseomtale

Kontakt

Natur, Vand og Vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her