Solceller- og solfangere - andre love end byggeloven

Selv om solfangere eller solceller ikke altid er omfattet af byggeloven, kan de være omfattet af anden lovgivning og derfor kræve tilladelse eller dispensation.

Det kan fx være en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, der regulerer solceller og solfangere.

  • Hvis dit anlæg er i strid med en lokalplan, byplanvedtægt eller en deklaration, skal du søge om dispensation.
  • Hvis dit hus er bevaringsværdigt, skal du også søge om tilladelse. Bevaringsværdien kan f.eks betyde at kommunen vil vejlede dig om, hvordan du kan få anlægget til at passe med bygningens arkitektur.
  • Hvis ejendommen ligger i et fredet område, er det vigtigt at du læser fredningsbestemmelserne. De kan indeholde bestemmelser om ændret udseende af bygninger og forhold på terræn, og så skal du søge om dispensation.
  • Hvis ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer i forhold til sø-, å- og strand mv. kan det kræve en dispensation at opsætte solfangere eller solceller.

Når solfangere eller solceller kræver byggetilladelse, kræver de også landzonetilladelse, hvis de anbringes i landzone.