Tilskud til sløjfning af brønd/boring

Der afsat 170 mio. kr. på finansloven til en tilskudspulje til bl.a. sløjfning af ubenyttede drikkevandsbrønde og -boringer. Bekendtgørelsen og tilhørende træder i kraft 1. juli 2022.

Du kan søge om tilskud fra Miljøstyrelsens tilskudspulje til sløjfning af din private drikkevandsbrønd eller -boring, hvis denne er overflødiggjort ved at du har fået indlagt vandværksvand. 

Du kan søge fra d. 1. sep. - 14. okt. 2022 og igen i de næste år frem, til og med 2025. Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Relateret indhold