Private brønde og boringer

Her kan du læse om reglerne for, hvis du har egen drikkevandsbrønd eller -boring.

 

Der har tidligere været krav om at kvaliteten af drikkevand fra private brønde og boringer skulle undersøges hvert 5. år. Der ikke længere krav om kontrol, med mindre din brønd/boringer forsyner flere ejendomme og/eller en kommerciel eller offentlig aktivitet. Har du f.eks. bed and breakfast eller en vejbod med salg af frugt og grønt, stilles der krav til vandkvaliteten. Dette gælder også, hvis din brønd/boring leverer vand til fødevarevirksomhed eller til restauranter, hoteller, dagpleje, rideskoler med flere. Er dette tilfældet skal du oplyse dette til Gribskov Kommune.

Miljøstyrelsen og Gribskov Kommunen anbefaler, at du får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand. Du kan kontakte et akkrediteret laboratorium og få foretage en såkaldt forenklet kontrol af dit drikkevand. Er der problemer med vandkvaliteten, kan det være nyttigt at foretage hyppigere målinger.

Gribskov Kommune anbefaler, at private brønde- og boringsejere kontakter et akkrediteret laboratorium og får undersøgt kvaliteten af drikkevandet hvert 5. år (hyppigere hvis der er problemer). vi anbefaler, at du får undersøgt for nedenstående parametre, også kaldet en forenklet kontrol:

 • Vandets udseende og lugt
 • Ledningsevne
 • Arsen
 • Nitrat
 • pH
 • Coliforme bakterier
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Kimtal ved 22˚C
 • Clostridium perfringens, herunder sporer
 • PFAS 

Hvis du har fået vand fra egen brønd eller boring og får indlagt vandværksvand skal du oplyse dette til Gribskov Kommune. 

Har du en overflødig brønd eller boring, f.eks. efter du har fået indlagt vandværksvand, kan du søge om tilskud fra Miljøstyrelsens tilskudspulje til sløjfning af den, hvis den opfylder visse vilkår. 

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommunen skal oplyse om, hvilke foranstaltninger du som brøndejer kan træffe for at sikre, at du beskytter dit drikkevand mod en forurening. Det anbefales, at brønden er bygget om som beskrevet herunder:

 • Brønden bør være hævet 30 cm over terræn
 • Brønden bør have et helt udelt dæksel der går ud over kanten af brønden
 • Være tæt indvendig de øverste ca .1½ meter
Kontakt

Natur, Vand og Vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej