Private brønde og boringer

Her kan du læse om reglerne for, hvis du har egen drikkevandsbrønd eller -boring.

 Anbefaler kontrol af vandkvalitet

Der har tidligere været krav om at kvaliteten af drikkevand fra private brønde og boringer skulle undersøges hvert 5. år. Der ikke længere krav om kontrol, med mindre din brønd/boringer forsyner flere ejendomme og/eller en kommerciel eller offentlig aktivitet. Har du f.eks. bed and breakfast eller en vejbod med salg af frugt og grønt, stilles der krav til vandkvaliteten. Dette gælder også, hvis din brønd/boring leverer vand til fødevarevirksomhed eller til restauranter, hoteller, dagpleje, rideskoler med flere. Er dette tilfældet skal du oplyse dette til Gribskov Kommune.

Miljøstyrelsen og Gribskov Kommunen anbefaler, at du får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand. Du kan kontakte et akkrediteret laboratorium og få foretage en såkaldt forenklet kontrol af dit drikkevand. Er der problemer med vandkvaliteten, kan det være nyttigt at foretage hyppigere målinger.

Problemer med vandkvaliteten?

Er vandet forurenet kan du rette henvendelse til Miljøstyrelsen. Få svar på hyppigt stillede spørgsmål på Miljøstyrelsens hjemmeside

Har du fået vandværksvand?

Hvis du har fået vand fra egen brønd eller boring og får indlagt vandværksvand skal du oplyse dette til Gribskov kommune. 

Tilskud til sløjfning af brønd/boring

Der er fra efteråret 2022- 2025 mulighed for at søge Miljøstyrelsens tilskudspulje om tilskud til sløjfning af overflødige drikkevandsbrønde og -boringer. Læs mere her.

Dispensation for sløjfning af brønd

Er din brønd/boring i god stand?

Forenklet kontrol

Senest opdateret 09-02-2023
Kontakt

Natur, Vand og Vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej