Vejsyn - om vedligehold af private fællesveje

Hvis der er uenighed om behovet for vedligeholdelse eller istandsættelse af private fællesveje, kan kommunen holde et vejsyn.

Kommunen kan holde holde vejsyn, hvis en vejberettiget gør gældende, at vejen ikke holdes i god og forsvarlig stand. Det skal ses i forhold til, hvor meget trafik der er på vejen. Skriv til os, hvis du vil bede om et vejsyn.

Vejsyn på privat fællesvej på landet

Ved vejsyn på en privat fællesvej på landet kan kommunen pålægge den, der har anmodet om vejsyn, om at dække de administrative udgifter. Ønsker du vejsyn, skal du skrive til kommunen med oplysning om den berørte vejstrækning, og hvad du har gjort for at få den istandsat.

Vejsyn på kommunalt initiativ

Kommunen kan også selv tage initiativet til et vejsyn, og den kan bestemme, at private fællesveje skal vedligeholdes eller istandsættes. Det inkluderer tilhørende afløb. Kommunen kan også bestemme, om vejsynet kan erstattes af møde eller skriftlig behandling i stedet.

Kommunen skal ikke holde vejsyn, hvis:

  • Ønsket om vejsyn er fra personer uden vej-ret.
  • Henvendelsen drejer sig om andet end vejens stand.
  • En tidligere afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen fortsat er gældende.
  • Det er mindre end to år siden, der sidst er afholdt vejsyn.

Lovgrundlag

Vejsynet holdes efter reglerne i Lov om private fællesveje.
Lov nr. 1537, gældende fra 01.01.2015