Vedligeholdelse af offentlige veje

Ifølge Lov om offentlige veje påhviler det Vejbestyrelsen at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Rutinemæssige tilsyn

Med faste intervaller gennemgås alle offentlige veje. Alle farlige skader, huller, knuste fliser, skæve skilte med mere bliver registreret og udbedret. Alle bygværker, broer, fodgænger tunneller og broer mv. tilses og vedligeholdes systematisk.

Asfaltering af vejene i Gribskov Kommune

Den planlagte vedligeholdelse skal sikre, at vejene på længere sigt kan afvikle trafikken på en sikker og komfortabel måde og, at den investerede kapital i vejene ikke forringes. Alle de offentlige veje tilstandsvurderes løbende. Ud fra tilstandsvurderingen, planlægges det egentlige vedligeholdelsesarbejde.

TIP Kommunen

Vi hører gerne fra dig, hvis du oplever manglende vedligehold; f.eks. huller i vejene, ødelagte skilte eller andet der er galt. Hjælp os med at få det klaret ved at sende os et tip. 

TIP Kommunen