Skilte på landet

Det må du gerne

Der er undtagelser fra forbuddet mod at skilte i det åbne land, bl.a. "virksomhedsreklamer" hvis de ikke er synlige og dominerer over stor afstand, trafikpropaganda godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed og valgplakater. Undtagelserne er beskrevet i lovens hvilken lov § 21, stk. 2.
Mindre oplysningsskilte (henvisningskilte - udgår) og skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder er undtaget, når de opfylder reglerne herom i Miljøministeriets bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land.
Bekendtgørelsen indeholder også særlige regler for reklamer på idrætsanlæg og golfbaner. 

Det må man ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer mv., når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.
Forbuddet er absolut og gælder i princippet uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej – f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.
Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.).