Selvbetjening

Her kan du betjene dig selv med formularer til ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) og online ansøgning om midlertidig overnatning.

Brandalarmer og midlertidig overnatning

Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

Priser

Der opkræves betaling for at være tilsluttet Gribskov Beredskabs vagtcentral. Selve udrykningen koster ikke noget, medmindre den kan henføres til at være en "blind alarm".

Der opkræves tilslutningsafgift ved oprettelse af anlæg. Pr. 1. januar 2021 er det 7.017,47 kr. ekskl. moms.

Der opkræves årlig afgift for at være kunde hos Gribskov Beredskab. Pr. 1. januar 2021 er det 6.149,15 kr. ekskl. moms.

Der opkræves et gebyr for udrykning til blind alarm. Pr. 1. januar 2021 er det 7.248,89 kr. Der tillægges ikke moms.

 ABA_Bestemmelser_Bilag A_Procedure.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag B_Tilslutningsaftale.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag C_Kontaktpersonliste.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag D_Situationsplan.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag E_Facadeopstalt.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag F_Retningslinjer ved blinde alarmer.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag G_Nedlæggelse.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag H_Overdragelse.pdf

ABA_Bestemmelser_Bilag I_Langtidsservice.pdf

ABA_Bestemmelser_Gribskov Beredskab.pdf

Relateret indhold