Oplysningspligt - Kommune TV

Behandling af dine personoplysninger når du deltager i byrådsmøder

Byrådsmøderne bliver live-streamet samt optaget via kommune TV og der sker derfor en behandling af dine personoplysninger, når du vælger at deltage i byrådsmøderne.

I Gribskov Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som kommunen behandler. Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandlinger om dig. Nedenfor kan du læse om, hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler personoplysninger om dig, herunder hvilke personoplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og lovgrundlaget, og om der sker videregivelse af dine personoplysninger, hvor lang tid personoplysningerne opbevares og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med behandlingen

Gribskov Kommune behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

  • For at optage byrådsmøderne.
  • Offentliggøre debatter og stemmeafgivelser, hvorved borgere fra ethvert sted kan følge med i møderne og se det via videoarkivet. Dette styrker den demokratisk proces og udviser åbenhed samt muliggør at alle kan deltage uden at være fysisk tilstede.

 Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse).

Hvilke personoplysninger behandler Gribskov Kommune?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Optagelsen af byrådsmødet, som lægges på Gribskov Kommunes hjemmeside. Der behandles alene almindelige personoplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger, vi behandler om dig, stammer fra optagelsen af mødet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer optagelserne i op til otte år (to valgperioder), hvorefter optagelserne slettes.

Deling af dine personoplysninger

Optagelserne bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside og kan der tilgås af alle interesserede borgere. Derudover bruger Gribskov Kommune en databehandler til at transmittere og optage møderne.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at du har ret til at:

  • få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige, noterer vi dine oplysninger på sagen.
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Gribskov Kommunes databeskyttelsesrådgivere:

Du kan skrive til dpo@gribskov.dk eller Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, att.: DPO.

 

Senest opdateret 10-08-2022