Center for Koncernstyring og IT

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi er en stabsfunktion som støtter og hjælper kerneforretningen indenfor It, digitalisering, økonomi, styring, analyser og regnskab.

Vi udarbejder grundlaget for den politiske vedtagelse af kommunens budget med alle dets elementer og følger op på dette. Vi har ansvaret for kommunens IT og Digitalisering – for eksempel den daglige drift, vores infrastruktur samt digitalisering.

Vi har ligeledes nogle borgerrettede enheder, som  bl.a. står for opkrævning af betalinger til kommunen, samt kontrol med socialt bedrageri.

 

Teamleder Kim Jacobsen

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder kommunens regnskab i samarbejde med fagcentrene.
 • Vi koordinerer revisionsindsatsen - blandt andet kontakten til kommunens eksterne revisionsselskab. Revisionen gennemgår og behandler regnskabet, når Byråd og Økonomiudvalg har godkendt regnskabet.
 • Vi er ansvarlige for kontakten til kommunens bankforbindelse.
 • Vi har kommunens opkrævningsteam, som sikrer opkrævning af udeståender fra borgere, hvor kommunen har tilgodehavender. Det er alt fra madleverance til dagtilbud.
 • Vi har også kommunens kontrolgruppe, som undersøger sager om socialt bedrageri.

Teamleder: Lene Jørndrup

Opgaver

 • Vi koordinerer og udarbejder budgetter. Både for Gribskov Kommune overordnet set og for de enkelte centre. Vi følger også op på budgetterne
 • Vi servicerer, vejleder og rådgiver centre og virksomheder i kommunen om den løbende økonomiske drift. Det gør vi i samarbejde med de øvrige teams i centeret
 • Vi håndterer kommunens finansielle poster som for eksempel banklån og realkreditlån og formue. Desuden stiller vi garanti, for eksempel i forbindelse med alment boligbyggeri. Vi overvåger også kommunens likviditet

Teamleder Annette Ishøy-Rasmussen

Opgaver

 • Vi koordinerer og driver kommunens IT- og digitaliseringsindsatser
 • Vi sikrer en stabil IT-drift
 • Vi supporterer kommunens ansatte i forbindelse med IT-udfordringer
 • Vi arbejder med IT-sikkerhed og GDPR.
 • Vi sikrer implementering af monopolbruds-løsningerne fra KOMBIT
 • Vi er ansvarlig for kommunens infrastruktur, herunder serverplatform og netværk
 • Vi støtter og rådgiver interne samarbejdspartnere i forbindelse med digitaliseringstiltag
 • Vi udvikler medarbejdernes IT- og digitaliserings kompetencer
 • Vi giver konsulentydelser og vejleder i forbindelse med for eksempel nyindkøb og omlægning af systemer
 • Vi er ansvarlig for kommunens basis-systemer, f.eks. ESDH og O365
 • Vi udarbejder IT og Digitaliserings principper og strategier
Bjarne R. Rom
Centerchef