Center for Byudvikling og Kultur

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Planudvalget, Kultur, Idræt og Forebyggelse, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget (Ejendomme)

Vi arbejder med planlægning og byudvikling, for at skabe attraktive forhold til glæde for både borgere og virksomheder. Vi løser opgaver inden for erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme i Gribskov Kommune, blandt andet samarbejder vi med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

Centret står desuden for drift og udvikling af de kommunale ejendomme, samt køb og salg af kommunale ejendomme og arealer.

Vi arbejder med kultur, idræt, fritid og forebyggelse. Vi står for drift og udvikling af kommunens biblioteker, Kulturskolen, Gribskov Kultursal og Gribskov Svømmehal. Vi samarbejder særligt med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger.

Derudover arbejder vi tæt sammen med selvejende idrætshaller og med kulturinstitutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus.

 

Konstitueret teamleder Troels Skak-Nørskov

Opgaver

 • Vi udvikler, optimerer og vedligeholder kommunens ejendomme, når behovene ændrer sig

 • Vi står for anlægs- og byggeprojekter

 • Vi står for udbud og kontraktstyring i forbindelse med ejendomsopgaver

 • Vi arbejder med risici, forsikring og investerer i forebyggelse af brand og hærværk.

 • Vi administrerer køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme

 • Vi visiterer til boliger og står for boligadministrationen

 Teamleder: Maria Liljeqvist

Opgaver

 • Vi udfører strategisk byudvikling

 • Vi arbejder med kommune– og lokalplanlægning

 • Vi planlægger udviklingsstrategi/planstrategi, Bosætningsstrategi, og Bæredygtighedsstrategi (lokal Agenda 21),

 • Vi arbejder med miljøscreening og miljøvurdering

 • Vi understøtter og udvikler borgerinitiativer

 • Vi administrerer en kort-baseret database, et GeoInformations-System (GIS), hvor borgerne via kort kan finde oplysninger om sig selv og kommunens ejendomme - for eksempel matrikler, miljøforhold og skoledistrikter.

 • Vi analyserer udvikling - blandt andet i befolkningen og byerne i forbindelse med eksempelvis kommuneplaner

 • Vi udvikler turismeområdet, bl.a. i samarbejde med Visit Nordsjælland

 • Vi udvikler turismeområdet med fokus på at skabe oplevelser for turister, der er på éndagstur som dem, der bruger en uge eller mere i Gribskov.

 • Vi faciliterer og understøtter samarbejde mellem aktører på området. Udviklingen af Kongernes Nationalpark er et af flere eksempler, hvor vi arbejder tæt sammen med Visit Nordsjælland, og de andre nordsjællandske kommuner.

 • Vi er opsøgende og nysgerrige på lokale virksomheder. Vi har fokus på både de største og de mindre virksomheders behov for sparring og udvikling.

 • I tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden kan vi tilbyde konsulentbistand til alt fra iværksætteri til grøn omstilling.

 • Vi faciliterer og udvikler gerne nye samarbejdsflader mellem virksomheder, og understøtter den lokale detailhandel gennem handels- og turistforeningerne.

Teamleder Kim Jessing Pedersen

Opgaver

 • Vi betjener idrætsforeninger og kulturelle foreninger og samarbejder med de selvejende haller.

 • Vi betjener Kulturrådet og Idrætsrådet og udbetaler tilskud til foreninger og aftenskoler.

 • Vi udbetaler tilskud til foreningslivet efter folkeoplysningsloven og administrerer puljer som kan søges af foreningerne.

 • Vi forbereder sager til fagudvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi Forebyggelse.

 • Vi driver Gribskov Svømmehal og sikrer en moderne svømmehal hvor der både er offentlig adgang og plads til foreninger.

 • Vi arbejder med forebyggelse gennem uddeling af § 18 midler til frivillige sociale formål og samarbejde med frivilligcentrene.

Teamleder:  Karin Marcussen

Opgaver

 • Vi udvikler kulturområdet - for eksempel projekter i samarbejde med kulturinstitutioner og foreningsliv

 • Vi faciliterer og understøtter kulturprojekter samt rådgiver og vejleder frivillige kulturaktører og vi forbereder sager til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

 • På Kulturskolen Gribskov kan du lære at spille musik og lære at tegne/male  Gribskov Kulturskoles hjemmeside.

 • Vi har et stort samarbejde med både ungdomsskole, skoler og daginstitutioner.

 • Vores primære målgruppe er børn og unge op til 25 år. 

 • Gribskov biblioteker består af Gilleleje bibliotek, som har til huse i Kulturhavn Gilleleje, Græsted bibliotek (BLIK), der ligger sammen med skolen i Græsted og Helsinge bibliotek i Skolegade 43.

  På biblioteket udlåner vi bøger, aviser, tidsskrifter og lydbøger, musik-cd'er, dvd'er, cd-rom'er og spil

  Vi har udstillinger, arrangementer, BorgerCaféer, læsekredse og meget mere.

 • Gribskov Arkiv er et kulturtilbud fyldt med viden om livet i gamle dage. Vi har arkivalier fra 1800-tallet og fra det 21. århundrede, på papir, kassettebånd, film, dias, og i it-systemer. Vi har mange tusinde fotos fra Gamle Gribskov. Du kan bruge vores samlinger på vores læsesal og på nettet.

 • I Kultursalen ved Gribskov Gymnasium i Helsinge arrangeres koncerter, teaterforestillinger, standup og foredrag.

Søren Korsholm
Centerchef