Center for Strategi og HR

Beskrivelse af organisationen

Primære fagudvalg: Økonomiudvalget

Vi er et stabscenter med særlig vægt på organisationens strategiske helhedstænkning og tværgående samarbejde. Vi betjener byråd og fagudvalg; direktion og koncernledelse og resten af organisationen. Vi har ansvar for strategi- og organisationsudvikling, jura, udbud, kontrakter, HR, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, intern service samt kommunikation og branding.

Centret støtter direktion og de øvrige fagcentre på forskellig måde, så de kan fastholde fokus på kerneopgaverne. 

organisationsdiagram

Teamleder Elizabeth B Burns

Opgaver

 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Branding af Gribskov Kommune
 • Større og tværgående projekter om f.eks. effektivisering og innovation

 Teamleder: Maria Newton

Opgaver

 • Betjening af borgmester, Byråd og Økonomiudvalg
 • Betjening af direktion og koncernledelse
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og afholdelse af valg
 • Indkøb. Vi rådgiver organisationen ift. indkøb uanset om det er kuglepenne eller administration af plejeboliger, og vi kører kommunens udbud af varer og tjenesteydelser.
 • Hegnssynssekretariat

 Teamleder: Maria Newton

Opgaver

 • Personalejura, personalesager og HR-rådgivning, herunder i forhold til overenskomster
 • Personalepolitik
 • Administration af elever
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • MED samarbejdet; sekretariat for MED-udvalg, MED-uddannelsen m.v.
 • Rekruttering, ansættelse og introduktion og fastholdelse af nye ledere og medarbejdere m.v.
 • Arbejdsmiljø; forebyggelse på og indsatser på arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Kommunernes Kontakt Råd (KKR) i forhold til uddannelse i Hovedstadsområdet

Teamleder: Anders Petersen

Opgaver

 • Vi driver kantinen
 • Vi leverer mødeforplejning til både interne møder og de politiske udvalg.
 • Vi driver bilparken på de administrative huse.
 • Vi tilpasser kontorer og mødelokaler og sikrer at de er tilgængelige og parate.
 • Vi står for kommunens serviceaftaler på kaffemaskiner og planter, rengøringskontrakter og dialog med leverandører.
 • Vi administrer adgangen til kommunens bygninger
 • Vi sørger for logistikken mellem kommunes ejendomme
 • Vi omdeler post, køber møbler, kontorinventar, kontorartikler og så videre.
 • Vi står for de større trykkeri- og kopieringsopgaver.
 • Vi vedligeholder og fører tilsyn med de offentlige legepladser
 • Vi koordinerer aflæsning af forbrug (el, vand & varme)
 • Vi servicerer og sikrer det praktiske ift. byrådsmøder, større receptioner o.lign.
 • Vi visiterer interne opgaver, der indsendes til kommunens ServiceDesk.

Teamleder: Anders Petersen

Opgaver

 • Administration af løn til kommunens 2.300 ansatte
 • Personalepolitiske nøgletal
 • Administration af elever og uddannelse
 • Refusioner, barsels- og forsikringsordninger
 • Velfærdsudvalg
 • Administration af arbejdsskader
Line Okholm
Centerchef