Center for Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie

Centerchef - Sundhed og omsorg: Mette Bierbaum

Email: mebie@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Gitte Caspersen

Opgaver

 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem
 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om afløsning og aflastning til borgere i eget hjem
 • Vi sagsbehandler ansøgninger om plejeorlov og  pasningsorlov til borgere i eget hjem
 • Vi koordinerer udskrivelser fra hospital til eget hjem
 • Vi koordinerer udskrivelser fra midlertidigt døgnophold til eget hjem
 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler og handicapbiler
 • Vi træffer afgørelse om genoptræning efter serviceloven og samarbejder med genoptræningen om alle genoptræningsforløb
 • Vi træffer afgørelse om kommunikationshjælpemidler og samarbejder med Kommunikationscentret i Hillerød
 • Vi udarbejder boligstillinger for boligvisitationen til ældreboliger og plejecenterboliger
 • Vi rådgiver borgere og pårørende, som har brug for det
 • Vi rådgiver og støtter borgere, som er diagnosticeret med demens og deres pårørende
 • Vi understøtter det gode samarbejde med alle leverandører på ældreområdet og i genoptræningen

Kvalitet, Udvikling og Kontraktstyring

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Anja Bihl-Nielsen

Opgaver

 • Vi betjener det politiske udvalg: Ældre, Social og Sundhed
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi understøtter driften af plejecentre, genoptræning og hjemme- og sygepleje
 • Vi fører tilsyn med kvaliteten på plejecentre, genoptræning og hjemme- og sygepleje
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi giver administrativ støtte, konsulentbistand og faglig sparring til plejecentre, hjemme- og sygepleje
 • Vi konsulentunderstøtter på tværs af hele center for sundhed og omsorg
 • Vi faciliterer og leder interne og tværgående projekter på forebyggelse- og sundhedsområdet
 • Vi udvikler og understøtter kompetenceudvikling på centerets områder
 • Vi står for implementeringen af 'Sundhedsaftale 4', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regioner

 

Helhedsplejen

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret virksomhedsleder: Mette Bierbaum

Distriktsleder: Camilla Köcher Strøyberg (Distrikt Midt og Akut-funktion)

Distriktsleder: Kataryna A. Darling (Distrikt Syd)

Distriktsleder: Camilla Woller-Nielsen (Distrikt Nord)

 Opgaver

 • Vi leverer personlig pleje
 • Vi leverer praktisk hjælp
 • Vi leverer sygepleje i eget hjem
 • Vi driver kommunens sygeplejeklinik
 • Vi bemander Akutfunktionen

PlejeGribskov

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Charlotte Milton

Centerleder: Bettina Bach Offendal (Trongården)

Centerleder: Heidi Mørck Fischer (Helsingegården)

Centerleder: Heidi Schwaner Christiansen (Helsingegården og Gribskov Rehabilitering)

Centerleder: Lis Laursen (Seniorcenter)

Centerleder: Heide L. Jørgensen (Tværgående funktioner, mad og måltider og intern service)

Sygeplejefaglig leder: Lotte Gille (Tværgående funktioner)

Opgaver

 • Plejecenter Trongården
 • Plejecenter Helsingegården
 • MadogMåltid
 • Intern service

Læs mere om PlejeGribskov