Center for Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram og beskrivelse

Leder: Katrine E. Pfeiffer

Teamleder: Helene A. Stoltz

Hjælpemiddeldepot - Leder: Preben Regel

Opgaver

 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem
 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om afløsning og aflastning til borgere i eget hjem
 • Vi sagsbehandler ansøgninger om plejeorlov og  pasningsorlov til borgere i eget hjem
 • Vi koordinerer udskrivelser fra hospital til eget hjem
 • Vi koordinerer udskrivelser fra midlertidigt døgnophold til eget hjem
 • Vi sagsbehandler og træffer afgørelse om personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler og handicapbiler
 • Vi træffer afgørelse om genoptræning efter serviceloven og samarbejder med genoptræningen om alle genoptræningsforløb
 • Vi træffer afgørelse om kommunikationshjælpemidler og samarbejder med Kommunikationscentret i Hillerød
 • Vi udarbejder boligstillinger for boligvisitationen til ældreboliger og plejecenterboliger
 • Vi rådgiver borgere og pårørende, som har brug for det
 • Vi rådgiver og støtter borgere, som er diagnosticeret med demens og deres pårørende
 • Vi understøtter det gode samarbejde med alle leverandører på ældreområdet og i genoptræningen

Teamleder: Jeanette Nygård Madsen

Opgaver

 • Vi betjener det politiske udvalg: Ældre, Social og Sundhed
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi understøtter driften af plejecentre, genoptræning og hjemme- og sygepleje
 • Vi fører tilsyn med kvaliteten på plejecentre, genoptræning og hjemme- og sygepleje
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi giver administrativ støtte, konsulentbistand og faglig sparring til plejecentre, hjemme- og sygepleje
 • Vi konsulentunderstøtter på tværs af hele center for sundhed og omsorg
 • Vi faciliterer og leder interne og tværgående projekter på forebyggelse- og sundhedsområdet
 • Vi udvikler og understøtter kompetenceudvikling på centerets områder
 • Vi står for implementeringen af 'Sundhedsaftale 4', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regioner

Virksomhedsleder: Kristine Fischer

Sygeplejefaglig leder og Tværgående funktioner: Gitte Widmer

Distriktsleder (Distrikt Nord): Karina Dinsen og Lis B. Nyborg 

Distriktsleder (Distrikt Midt): Laila Ringsmose Jensen og Carina Gottlieb

Distriktsleder (Distrikt Syd): Katarzyna A. Darling 

Distriktsleder (Distrikt Vest): vakant

Opgaver

 • Vi leverer personlig pleje
 • Vi leverer praktisk hjælp
 • Vi leverer sygepleje i eget hjem
 • Vi driver kommunens sygeplejeklinik
 • Vi bemander Akutfunktionen

Virksomhedsleder: Charlotte Milton

Trongården - Konstitueret centerleder: Lise Elley

Helsingegården - Centerleder: Heidi Schwaner Christiansen og Heidi Mørck Fischer

Gribskov Rehabilitering - Konstitueret centerleder Jesper Olesen

Seniorcenter - Centerleder: Lis Laursen 

Mad og måltider og Intern service - Centerleder: Heide L. Jørgensen

Tværgående funktioner - Sygeplejefaglig leder: Lotte Gille

 

Opgaver

 • Plejecenter Trongården
 • Plejecenter Helsingegården
 • MadogMåltid
 • Intern service

Læs mere om PlejeGribskov

Miriam Toft
Direktør for social, sundhed og omsorg