Oplysningspligt Gribskov Biblioteker

Sådan behandler Gribskov Biblioteker dine personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Gribskov Biblioteker, samt din fremadrettede brug af Gribskov Bibliotekers selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater, gribskovbib.dk, åbne biblioteker (dvs. benytter biblioteket udenfor betjent åbningstid) og bibliotekets APP ”Biblioteket”, indebærer det samtidig, at vi behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. 

Hvilke oplysninger behandler Gribskov Biblioteker?

Gribskov Biblioteker er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har fået om dig.

Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets E-ressourcer, sende dig information omkring aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid. Formålet er at sikre, at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer

Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse, som vi får fra CPR-registret eller - hvis du er tilknyttet som låner ved en af folkeskolerne i kommunen - fra Styrelsen for IT og Læring (STIL).

Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, digital post, e-mails og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån. 

Hvordan behandler Gribskov Biblioteker dine personoplysninger?

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger til SKAT i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

 Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv. 

Hvilke rettigheder har du?

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.  

Ret til rettelse 

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet. 

Ret til sletning 

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det kun betydning fremadrettet.

Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du ikke længere vil have adgang til alle bibliotekets tjenester.

Hvis du har forældremyndigheden eller forældreansvaret for et barn under 15 år, og barnets oplysninger indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

 

Hvis du har spørgsmål

Gribskov Kommune har som offentlig myndighed udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO’en kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller hvis du har generelle spørgsmål om kommunens håndtering af personoplysninger.

 Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Gribskov Biblioteker ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgivere.

Læs mere om DPO’en og databeskyttelsesrådgivere her og find kontaktoplysninger: https://gribskov.dk/om-kommunen/databeskyttelse

Er du uenig i den måde, Gribskov Biblioteker behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger. Hvis du er uenig i Gribskov Bibliotekers håndtering af din sag, skal du kontakte Gribskov Kommune.  

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:
Biblioteksloven (Lov om biblioteksvirksomhed)
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra [fx a eller f – vend behandlingshjemmel med en jurist]

Databeskyttelsesforordningens artikler 13 og 14 (oplysningspligt)
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

 Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her