Center for Dagtilbud og Skoler

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Skole, Børn og Familie

Vores målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år. Vi har blandt andet ansvar for dagtilbud, folkeskoler, sundhedsplejen, tandplejen, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen. Vi støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer ifht. sundhed, trivsel, udvikling og læring.

 

Teamleder: Karen Bagger

Opgaver

 • Vi betjener udvalget Skole, Børn og Familie
 • Vi understøtter ledelsen og styringen af dagtilbud og skoler
 • Vi varetager kommunens pladsanvisning
 • Vi fører tilsyn med dagtilbud og undervisning 
 • Vi koordinerer befordring til elever 
 • Vi giver administrativ støtte, konsulentbistand og faglig sparring til dagtilbud og skoler
 • Vi konsulentunderstøtter tandplejen og sundhedsplejen
 • Vi faciliterer og leder interne og tværgående projekter 
 • Vi udvikler og understøtter kompetenceudvikling på centrets områder

Chef: Sofie Jordan

Opgaver

 • Vi står for dagtilbud - herunder dagplejen. 
 • Vi har 12 integrerede kommunale eller selvejende institutioner for børn i alderen 0-6 år. 
 • Vi fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Daginstitutioner

Chef: Sofie Jordan

Opgaver

 • Vi underviser elever i 0.-10. klasse i vores 6 folkeskoler og på 10. klassecenteret
 • Vi står for driften og styringen af skolerne
 • Vi står for driften af fritidsordninger til børn i 0.-5. klasse
 • Vi står for driften af fritidsklubber til børn i 6. klasse
 • Vi står for driften af ungdomsklubber og ungdomshuse for børn og unge fra 7. klasse og opefter
 • Vi står for driften af  kommunens Ungdomsskole - HUC

Skoler

Fritidsordning

Fritidsklub og Ungdomsskolen

Leder af Sundhedsplejen: Trine Brøndmark

Opgaver

 • Vi rådgiver gravide og forældre med spædbørn
 • Vi rådgiver om børn og sundhed i dagtilbud
 • Vi rådgiver børn og unge om sundhed på skolerne

Overtandlæge: Trine Holmen Jensen 

Opgaver

 • Vi står for driften af kommunens børnetandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • Vi rådgiver i forhold til ansøgninger om kommunalt tilskud til tandbehandling i voksentandplejen
 • Vi står for driften af omsorgstandplejen. Det er et tilbud til de borgere, der svært ved at komme til en almindelig tandlæge på grund af for eksempel et fysisk eller psykisk handicap
Sofie Jordan
Centerchef