Hvordan behandler vi dine data i Plan?

Her finder du oplysninger om, hvordan vi i planlægningsafdelingen i Gribskov Kommune behandler dine data, i følge med fysisk planlægning. Det kan være dine henvendelser om tekniske spørgsmål, eller mere typisk, hvordan vi indhenter og behandler dine data i forbindelse med planer der er i høring. 

Når Gribskov Kommune laver fysisk planlægning, skal man inddrage borgerne der bor i og i umiddelbar nærhed af den givne plans afgrænsning. 

Det betyder, at vi indhenter og gemmer data om dig for hvem der er bosat/erhvervsdrivende/grundejer indenfor det angivne område. Vi indhenter og gemmer som tommelfingerregel først oplysninger om dig, når du skal høres, og vi er forpligtiget til at give dig besked herom, inden for 4 uger efter at oplysningerne er indhentet. Vi gemmer også det høringssvar eller de bemærkninger du måtte indsende. 

Er du samarbejdspartner er det typisk de samme oplysninger vi gemmer, samt vores korrespondance. 

Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indhenter om dig, og får fra dig. 

Hvilke oplysninger behandler Gribskov Kommune? 

Vi behandler:

  • Dit navn, adresse, CPR-nummer 
  • Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer
  • Indholdet i dit høringssvar/indsigelse

Når vi fremsender planer til høring, har vi få dage forinden indhentet oplysninger om, hvem der er bosat indenfor og i umiddelbar nærhed af planens afgrænsning samt identificeret særlige interessenter. De oplysninger vi indhenter og gemmer på planens sag, er dit navn, adresse og cpr-nummer, og for erhvervsdrivende er det virksomhedens navn, adresse samt cvr-nummer. 

Når vi modtager et høringssvar, behandles indholdet i dit høringssvar, og vurderes i forhold til den gældende plan.

Hvordan behandles dine oplysninger? 

Vi bruger cpr- og cvr-numre til at fremsende digital post, når planer skal i høring. Vi bruger dit navn og din adresse i behandlingen af dine indsigelser.

Når vi modtager dit høringssvar/indsigelse, vil indholdet i dit svar blive behandlet og vurderet i henhold til sagen. Din indsigelse vil blive offentliggjort som et resumé i planens hvidbog, og vil både være indhold der er i relation til planen samt udtryk for holdninger omkring planen.

Vi vil i hvidbogen offentliggøre resuméet, dit navn og din adresse sammen med den endeligt vedtagne plan. Du bedes derfor i dit høringssvar angive, om du har navne- og adressebeskyttelse, eller om der er andre forhold der gør sig gældende der kan give anledning til at dit høringssvar bør behandles anderledes. 

Hvor længe gemmer Gribskov Kommune dine personoplysninger?  

Sager om fysisk planlægning slettes ikke på grund af regler i forældelses- og arkivloven. Vi skal til enhver tid kunne dokumentere at vi har fremsendt meddelelse om planer i høring til planens berørte, jf. Lov om Planlægning. 

Planens hvidbog vil være offentligt tilgængeligt i hele planens levetid. Hvidbogen bliver også gemt på sagen.

Hvilke rettigheder har du? 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.  

Ret til rettelse  

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.  

Ret til sletning  

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.   

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Retten til at trække samtykke tilbage  

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det kun betydning fremadrettet. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Gribskov Kommunes behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Gribskov Kommunes Center for Byudvikling og Ejendomme. Det kan du gøre via digital post ved at klikke på linket og finde postkassen ”fysisk planlægning” på listen her: https://gribskov.dk/kontakt/digitale-postkasser eller ringe til Kommunens hovednummer og spørge efter plan på tlf. 7249 6000. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.  

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Gribskov Kommune ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgivere. Det gør du på telefon 7249 6000 eller via Digital Post på borger.dk 

Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til høringen eller sagen om fysisk planlægning. Hvis du er uenig i Gribskov Kommunes håndtering af din sag  skal du kontakte Gribskov Kommune.  

Lovgrundlag 

Du kan læse mere i: 

  • Planloven for specificering af krav om inddragelse og høringer i fysisk planlægning. 
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra g. 
  • Databeskyttelsesforordningens artikler 13 og 14 (oplysningspligt) 
    Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1. 

Du kan finde lovgrundlagene på www.retsinformation.dk

 

Du kan hente hele oplysningsskemaet som PDF her