Sådan behandler Gribskov Kommune dine personoplysninger

I forbindelse med nyhedsbreve

Hvilke oplysninger behandler Gribskov Kommune?

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, indebærer det samtidig, at vi behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har fået om dig.

Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre, at kunne sende nyhedsbreve til dig, og at samle statistik om brugen med hneblik på at optimere nyhedsbrevene.

Vi behandler de personoplysninger, der indgår i din tilmelding. Det kan fx være oplysninger om din emailadresse, som du tilmelder dig med eller oplysninger om hvorvidt nyhedsbrevene bliver læst og om der bliver klikket på links.

Hvordan behandler Gribskov Kommune dine personoplysninger?

Gribskov Kommune gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, 5 år efter det år, hvor du har afmeldt nyhedsbrevet. 

Hvilke rettigheder har du?

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet. 

Ret til rettelse 

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning 

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det kun betydning fremadrettet.

Trækker du samtykket tilbage, vil du ikke mere modtage nyhedsbrevet.

Hvis du har forældremyndigheden eller forældreansvaret for et barn under 15 år, og barnets oplysninger indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder. 

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til Nyhedsbreve eller til Gribskov Kommunes behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Gribskov Kommune, Center for Strategi og HR. Det kan du gøre via Borger.dk eller tlf. 7249 6000. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Gribskov Kommune ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgivere. Det gør du på telefon 7249 6000 eller via Digital Post på borger.dk

Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om tilmelding til nyhedsbreve. Hvis du er uenig i Gribskov Kommunes håndtering af din sag om tilmelding til nyhedsbreve, skal du kontakte Gribskov Kommune. 

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra e
  • Databeskyttelsesforordningens artikler 13 og 14 (oplysningspligt)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.