Grundvandsrådet

Byrådet skal oprette et grundvandsråd. Grundvandsrådets opgave er et bistå byrådet i udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsrådet i Gribskov Kommune består af følgende medlemmer:

  • Udvalget Klima, Teknik og Miljø: Brian Lyck Jørgensen (O) (formand) og suppleant Lars Nielsen (C) , Morten Dahlberg (A) og suppleant Jens Rane Holck (F).
  • Vandværkerne i kommunen: Peder Andersen v. Vejby Vandforsyning, Thomas Reuter Johannsen v. Helsinge Vandværk og suppleant Leo Staun v. Smidstrup Vandværk.
  • Region Hovedstaden, Klima og Miljø, to repræsentanter fra embedsværket.
  • Landboforeningen: Michael Ingels Andreasen
  • Dansk Industri: afventer
  • Danmarks Naturfredningsforeningen: Christian Stoltze Laursen

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 17. aug. 2023

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 5. okt. 2020 (PDF)

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 18. feb. 2019 (PDF)

Referat af møde i Grundvandsrådet d. 21. marts 2018 (PDF)

Forretningsorden for Grundvandsrådet (PDF)

Der er i  2016 vedtaget en indsatsplan. 

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune

Senest opdateret 10-01-2023