Dialogforum for kollektiv trafik

Dialogforum for Kollektiv Trafik er et forum, hvor repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalforeningsrådet, Grundejersammenslutningen, Landliggersammenslutningen, Skolebestyrelserne og Gribskov Gymnasium, samt udvalget for Klima, Teknik og Miljø mødes, for at tale om den kollektive trafik i kommunen.

Der er blandt andet dialog om køreplaner og ruter for busserne.
Det er en mulighed for at interessenter kan blive hørt, og udvalget kan sikre den løbende optimering af den offentlige transport i kommunen.

Udvalget afgiver hvert år i ultimo oktober en såkaldt trafikbestilling til Movia, der står for den efterfølgende køreplanlægning. Eventuelle ændringer implementeres i junimåned det efterfølgende år.

Har du ønsker til busplanlægningen

Hvis du har ønsker til bustrafikken, er du velkommen til at skrive til "bus-postkassen", som er åben for bemærkninger og forbedringsforslag til trafikbetjeningen.

Bus-postkassen tager imod på tms@gribskov.dk

Referater

Referat, Dialogforum for Kollektiv Trafik, d. 14. maj 2024.pdf

Referat, Dialogforum for Kollektiv Trafik, d. 14. apr. 2021.pdf