Blå bog

Byrådet vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori byrådet eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Valg (udpegninger eller indstillinger) finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand.

Blå bog 2022-2025

Se KL's generelle vejledning