Handicappris

Hvert år uddeler Handicaprådet en pris. Læs om handicapprisen og kriterierne

Gribskov Kommunes Handicappris gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet. Indsatsen skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i kommunen til gode.

Du kan læse mere om prisen og om tildelingskriterier nedenunder.

Formål

At sætte fokus

 • på vilkårene for mennesker med handicap og markere FN's internationale handicapdag.
 • på modtageren af prisen og det gode eksempel i form af medvirken til, at borgere med handicap får muligheder for at deltage i samfundslivet som andre borgere.

Kriterier

Prisen gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for deltagelse i samfundslivet for borgere med handicap i Gribskov Kommune.

Den særlige indsats eller det særlige initiativ kan dreje sig om:

 • at komme ind på arbejdsmarkedet
 • at sikre bedre livsvilkår og livskvalitet - fx i forbindelse med deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand
 • at forbedre tilgængeligheden til boliger, foreninger, restauranter eller andre institutioner og virksomheder.

Indsatsen skal tilføre noget nyt ud over lovgivningsmæssige krav.

Eksempler:

 • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere medarbejdere med handicap i sin virksomhed.
 • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
 • En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre, at borgere med handicap kan deltage i foreningslivet.
 • En sportsklub, der har arbejdet aktivt for handicapidræt.
 • Et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap.
 • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for borgere med handicap.

Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Følgende kan ikke indstilles:

 • ansatte i Gribskov Kommune (dog gerne som privatpersoner)
 • medlemmer af Handicaprådet og deres stedfortrædere

Beslutningskompetence

Handicaprådet beslutter ud fra ovennævnte kriterier, hvem af de indstillede, der skal have handicapprisen.

Form

Offentligt arrangement på rådhuset i Helsinge, hvor modtageren får overrakt prisen, der består af 5.000 kr., et diplom med motivation for tildelingen samt en buket blomster.

Økonomi

Afholdes af Handicaprådets budget.

Alle kandidater, der opfylder kriterierne, vil blive offentliggjort.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 25.08.2010, revideret den 07.05.2014.