Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen


Mødedatoer & ansøgningsfrister 2022

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Onsdag den 26. januar kl. 17:30 Mandag den 17. januar 
   
   
   
   

OBS. Mødedatoer for resten af 2022 er endnu ikke plads.FÆLLESMØDER Kulturråd og Idrætsråd

OBS. Datoer for Fællesmøder i 2022 er endnu ikke på plads.

Dagsordener og referater


Kulturrådets medlemmer 2018-2021

Formand

Birgit Sørensen
email: bsgilleleje@gmail.com
mob. 4042 0997
Gilleleje og Omegns Museumsforening

Næstformand

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Medlemmer:

Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Willy Lorentzen,
KFUM Spejderne Gilleleje

Gudmund Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Flemming Christensen
Holbo Herreds Væverforening

Kai Ambus
AOF

Bo Bekker
DDS Spejderne Helsinge

Ulla Dræbye (udpeget)
Tegners Museum og Statuepark

Peter Berthelsen (udpeget)
Biblioteksområdet

Suppleant

John Kalo
Gigtskolen