Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget.
Rådet refererer til Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen


Mødedatoer & ansøgningsfrister 2024

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Torsdag 1. februar  Torsdag 18. januar
Tirsdag 4. juni Tirsdag 21. maj 
Mandag 26. August Mandag 12. august 
Tirsdag 3. december Tirsdag 19. november FÆLLESMØDER Kulturråd og Idrætsråd 2024

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Onsdag 10. april  Onsdag 27. marts
Onsdag 30. oktober Onsdag 16. oktober 

 

Dagsordener og referater


Kulturrådets medlemmer 2022 - 2025

Formand

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Næstformand

Willy Lorentzen
KFUM spejderne Gilleleje

Medlemmer:

Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Palle Bruun
Kulturhavn Gillelejes venner

Claus Svendsen
Det Gamle Posthus

Pia Niebuhr
Tisvildevejen

Tove Nielsen
Holbo Herreds Væverforening

Anette Mikkelesen
LOF

Tonny Nalepa Jensen
DDS Holbo Gruppe

Ulla Dræbye 
Kulturelle institutioner

Birgitte Nyborg 
Gribskov Biblioteker