Byrådets forretningsorden

Forretningsordenen indeholder procedurer for Byrådets virksomhed

Forretningsordenen indeholder procedurer for Byrådet og de stående udvalg omkring indkaldelse af møder, beslutningsdygtighed, mødeledelse, sagernes forelæggelse, afstemninger m.m. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Byrådet.

Byrådets gældende forretningsorden blev vedtaget den 12. marts 2018.

Byrådets forretningsorden (PDF)