Det Grønne Dialogforum

Gribskov Kommune ønsker at inddrage foreninger og borgere i arbejdet med natur og miljø. Derfor har kommunen oprettet Det Grønne Dialogforum, hvor de 'grønne interessenter' mødes.

Formålet med Det Grønne Dialogforum (DGD) er:

  • at være en bred platform for samspillet mellem de grønne interessenter i Gribskov Kommune og kommunen
  • at medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for politikere og byrådet
  • at sikre en kontinuerlig dialog med og inddragelse af de grønne interessenter i Gribskov Kommune
  • at udgøre en fleksibel ramme for arbejdet med konkrete temaer og projekter på natur- og miljøområdet.

Medlemmer af Det Grønne Dialogforum

Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen Nordsjælland, Nordsjællands Landboforening, Dansk Naturfredningsforening, Helsinge og

Omegnes Sportsfiskerforening, Gribskov Vandløbslag, Grundejersammenslutningen, Lokalrådene, Gribskov Landligger Forbund

Fra Gribskov Kommune deltager formænd fra Udvikling By og Land.

Sådan arbejder Det Grønne Dialogforum

Det Grønne Dialogforum holder fire årlige møder og sideløbende med møderne i Det Grønne Dialogforum arbejdes der med forskellige emner i de Grønne Temafora, eks. omkring Grøn Uge.

Alle ideer er velkomne!

Alle med interesse for natur og miljø kan henvende sig til Det Grønne Dialogforum, hvis de har ideer og input til dialogen. Herudover inviterer kommunen løbende relevante interessenter til at deltage i de Grønne Temafora.

Kontakt

Teamleder Dennis Mejer, 7249 6802, dgmej@gribskov.dk.