Domsmand eller nævning?

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget i Gribskov Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten. Det sker ved, at udvalget udarbejder en såkaldt grundliste over potentielle domsmænd, hvorfra landsretten udtrækker lægdommere for de kommende fire år.

De såkaldte lægdommere er helt almindelige mennesker, der har samme indflydelse som de juridiske dommere. Du kan nu søge om at at komme med på Gribskov Kommunes liste til landsretten.

Grundlisteudvalget har besluttet, at alle borgere i Gribskov Kommune, som opfylder kriterierne, skal have mulighed for at ansøge om at komme på grundlisten. 

For at komme i betragtning til grundlisten skal du udfylde en ansøgningsformular. Se link længere neder på siden.

Du vil i løbet af april 2023 få besked om, om du er optaget på grundlisten. Kommunen får ikke besked om hvem fra listen, som bliver udtaget til at være domsmand. Hvis du er domsmand nu og ønsker at komme i betragtning til næste periode skal du ansøge igen.

Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen i forhold til alder, køn, etnicitet, med videre.  Det skal grundlisteudvalget sikre og derfor vil det have betydning for, hvem der bliver optaget på listen. Selv om du opfylder kravene, er det derfor ikke sikkert, du bliver optaget.

Hvem kan blive nævning og domsmand?

  • Du skal bo i Gribskov Kommune.
  • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
  • Du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).

Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).

”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.

Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

Vilkår

Som lægdommer har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn.

Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2027. 

Hvordan bliver du udpeget?

Du udfylder ansøgningsskemaet som du funder her på siden.

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer. Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden. Du får besked fra Østre Landsret, hvis du er blevet udpeget. Dem som ikke bliver udtaget, får IKKE besked om det. Kommunen får heller ikke besked om hvem der er udpeget. 

Hvad går det ud på?

Lægdommere bliver indkaldt omkring fire gange årligt til at sidde med i retten og fx være med til at bestemme straffen, når en tyv, voldsmand eller lignende skal have sin dom.

10.000 borgere hjælper domstolene med at dømme i en række straffesager.

Læs mere på Domstolenes hjemmeside

 

Ansøg om at blive lægdommer

Klik på dette link og udfyld formularen. Når du har trykket UNDERSKREVET MED mitid/nemid, modtager kommunen den i krypteret form via sikker post. 

Ansøgningsfristen er 12. februar 2023.

Gå til ansøgningsskema

NB: Nogle oplever desværre lidt tekniske udfordringer med ansøgningsblanketten. Hvis du oplever, at den fejler, må du meget gerne tage et skærmbillede af fejlteksten og sende til aball@gribskov.dk