Domsmand eller nævning?

De såkaldte lægdommere er helt almindelige mennesker, der har samme indflydelse som de juridiske dommere. De bliver udtaget for fire år ad gangen. 
Grundlisten for 2020 - 2023 er udpeget og i funktion. Næste gang der skal indstilles til grundlisten er foråret 2023.
I starten af 2023 vil der komme et ansøgningsskema her på siden

De såkaldte lægdommere er helt almindelige mennesker, der har samme indflydelse som de juridiske dommere. De bliver udtaget for fire år ad gangen. 

For at komme i betragtning til grundlisten i Gribskov Kommune skal du udfylde en ansøgningsformular. Ansøgningsformularen vil være tilgængelig på denne side i begyndelsen af 2023. Det er grundlisteudvalget, som indstiller en liste til domsstolene, den såkaldte grundliste.

Hvem kan blive nævning og domsmand?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav, at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger blandt andet af, hvor mange borgere i Gribskov Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. 

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

 

 Hvordan bliver du udpeget?

For at blive lægdommer, skal du optages på Gribskov Kommunes grundliste. Hvert fjerde år skal kommunen sammensætte en grundliste med navne på et antal borgere, der er fundet egnede til opgaven. Det er et såkaldt grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisten. Grundlisten for 2020 - 2023 er udpeget og i funktion. Næste gang der skal indstilles til grundlisten er foråret  2023. 

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer. Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden. Du får besked fra Østre Landsret, hvis du er blevet udpeget. Dem som ikke bliver udtaget, får IKKE besked om det. Kommunen får heller ikke besked om hvem der er udpeget.

 

Hvad går det ud på?

Lægdommere bliver indkaldt omkring fire gange årligt til at sidde med i retten og fx være med til at bestemme straffen, når en tyv, voldsmand eller lignende skal have sin dom.

10.000 borgere hjælper domstolene med at dømme i en række straffesager. Hvilke opgaver har man som domsmand eller nævning? Hvilken indflydelse har man på dommen? Hvilke sager indkaldes man til? Hvor mange gange om året skal man møde op? Det er nogle af de spørgsmål, som filmen herunder besvarer: