Naturrådet

Det lokale naturråd for Nordsjælland har afsluttet sit arbejde. Arbejdet består i at rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner.

Naturrådets arbejde

Når kommuneplanen næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Det Grønne Danmarkskort. I dét kort skal alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af kommunerne. Det sikrer, at der kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.

For at kvalificere kommunernes arbejde har de været oprettet et lokalt naturråd. Naturrådet skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i kortet.

Naturråd Nordsjælland - Halsnæs Kommune er sekretariatskommune

Det lokale naturråd har arbejdet med naturområderne indenfor og på tværs af kommunegrænserne i Halsnæs, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs Kommuner.

Halsnæs Kommune varetog sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Halsnæs Kommune, havde derfor ansvar for oprettelse af naturrådet, indkaldelse til møder, sørgede for relevant materiale og oplysninger om gældende og relevant lovgivning i forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse med videre.

Naturrådets medlemmer

Halsnæs Kommune har efter samråd med de øvrige kommuner d. 15. jan. 2018 truffet afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd.

Naturrådets medlemmer og afgørelsen herom kan ses på Halsnæs Kommunens hjemmeside

Har du brug for uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet, kan du henvende dig til Halsnæs Kommune.

Naturrådets anbefalinger (PDF)

Bilag til naturråddets rapport (PDF)

Du kan læse mere om om de lokale naturråd og Grønt Danmarkskort her.

Læs Vejleding og lokale naturråd her

Læs Vejledning om Grønt Danmarkskort her

Senest opdateret 10-01-2023