Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Michael Hemming Nielsen (Ø) - Formand
 • Kim Thonsgaard (C) - Næstformand
 • Trine Egetved (C)
 • Pernille Kromann Sams (M)
 • Betty Schachtschabel (V)

Arbejdsområder

 • Jobformidling
 • Fleksjob
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Jobafklaring
 • Seniorpensionsordning
 • Tilkendelse af førtidspension
 • Løntilskudsordning
 • Kompensationsordninger for handicappede erhverv
 • Ungeindsatsen
 • Forberedende grunduddannelse for unge (FGU)
 • Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • Udbetaling af ydelser, f.eks. boligstøtte
 • Integration af udlændinge

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

 

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Michael Hemming Nielsen 

email: mhnie@gribskov.dk 

tlf: 2285 7363