Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Helle Lund (I) - Formand
 • Pia Foght (A) - Næstformand
 • Samir Maáli (C)
 • Trine Egetved (C)
 • Anders Gerner Frost (NG)
 • Pernille Kromann Sams (M)
 • Helle Blomsterberg (V)

Arbejdsområder

 • Plejecentre og dagcentre
 • Hjemme- og sygepleje
 • Rehabilitering og aflastning
 • Genoptræning og tilbud om forløb til borgere med kroniske lidelser (diabetes, KOL, muskel-skeletlidelse, hjertesygdom og demens
 • Seniorcenter og aktivitetscenter
 • Hjælpemidler, handicapbiler og boligindretning
 • Kørsel til træning eller aktivitet, samt handicapkørsel
 • Samarbejde med almen praksis og hospitaler og sundhedsaftaler
 • Tilsyn på social- og sundhedsområdet
 • Botilbud og socialpædagogisk støtte
 • Samarbejde med brugerråd og pårørenderåd
 • Samarbejde med ældreråd og handicapråd
 • Tilskud til og tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 • Samarbejde med frivillige foreninger på ældreområdet og socialområdet
 • Specialiserede socialområde og specialundervisning
 • Rusmiddel behandling
 • Aktivitets- og dagtilbud
 • Sociale begravelser

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

 

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Helle Lund

email: hslun@gribskov.dk

tlf: 7249 8197 på hverdage kl. 11 - 14