Temaudvalget Sammen om fremtidens velfærd

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Byrådet har i forbindelse med konstitueringen besluttet, at der etableres temaudvalg i hele byrådsperioden.

Temaudvalg etableres for at skabe en anden platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger.

Medlemmer

  • Astrid Franklin Recinella (NG) - Formand
  • Helene Elisabeth F Gerlykke-Dohn (C) - Næstformand
  • Trine Mette Egetved-Sørensen (C)
  • Tue Villebro (V)
  • Mathias Zilberberg

Arbejdsområder

Velfærdssamfundet er under pres. Både ift. hænder og økonomi, men også fordi der kommer flere opgaver på de store velfærdsområder, så der skal tænkes i nye løsninger for at få enderne til at hænge sammen og i måden vi inddrager vores lokalsamfund.

Gribskov Kommune står derfor i en situation, hvor drøftelsen omkring hvordan vi får enderne til at mødes ift. borgernes og virksomhedernes behov og den økonomi vi har til rådighed, er afgørende. Der er brug for at vi sammen med borgere og virksomheder ser på hvordan vi kan overholde vores rammer på den korte bane og samtidig få sat turbo under udviklingen af de mere langsigtede løsninger. Vi er nødt til at gøre begge dele.

Med afsæt i denne udfordring er temaerne for det kommende temaudvalg inddelt i 2 spor:

  • Spor 1: Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune
  • Spor 2: Nærdemokrati, lokalsamfund og borgerinddragelse i Gribskov.

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Astrid Franklin Recinella

email: afrre@gribskov.dk