Tilskud til pensionistforeninger og centerråd efter §79

Gribskov Kommune giver støtte til det frivillige ældreområde med et aktiverende og forebyggende sigte efter §79 i Lov om Social service.

Midlerne er fordelt i fire puljer:

 1. En pulje til pensionistforeninger – og klubber
 2. En pulje til motionsfremmende foreninger
 3. En pulje til Ældre Sagen
 4. En pulje til Centerråd

Hvornår og hvor kan du ansøge om tilskud?

Frist for ansøgning er den 16. marts 2022.

Når du ansøger, skal du huske at udfylde dette skema og vedlægge det sammen med din ansøgning. Ved flere medlemmer udfyldes flere sider.

Skema til ansøgning (Excel-fil)

Du skal sende ansøgningen til Gribskov Kommune, att.: Marianne Hermann

Ansøgninger, der er modtaget efter den 16. marts, behandles ikke.

Hvordan kan du søge om tilskud?

For at din ansøgningen om §79-tilskud for 2021 kan behandles, skal den indeholde:

Pensionistforeninger – og klubber

 • Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
 • Egenkapital skal fremgå af regnskabet. I beregningen af egenkapital fratrækkes:
  • Evt. båndlagte midler/arv
  • Evt. opsparede midler, som pensionistforeningen har afsat til et konkret arrangement/investering i den kommende år.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Motionsfremmende foreninger

 • Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
 • Egenkapital skal fremgå af regnskabet.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Ældre Sagen

 • Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal medlemmer i den enkelte lokalafdeling.

Centerråd

 • Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal boliger på det enkelte plejecentre oplyses.

Du kan høre mere ved at kontakte Marianne Hermann, på mail: mherm@gribskov.dk

Hvornår udbetales tilskuddene?

Tilskuddene udbetales ultimo april måned 2022

Husk at der skal være oprettet en nemkonto til jeres cvr. nr. for at udbetaling kan ske.