Strandbakkerne

Shadday - Herren den Almægtige

Hør lydfilen: "Den første overfart" (MP3)

DEN FØRSTE OVERFART

Det var kendt i Gilleleje at manufakturhandler Tage Jacobsen havde en stærk antinazistisk holdning. I vinduerne til forretningen var ophængt satiriske og antinazistiske illustrationer, kort over fronten og en tegning i det engelske flyvevåbens farver. Det var noget, der blev lagt mærke til blandt sommergæsterne.
Derfor opsøgte den jødiske familie Kublitz den 29. september 1943 Tage Jacobsen for at få forbindelse med en fisker, der ville sejle dem til Sverige. Jacobsen inviterede dem indenfor i sit hus, da der var indlogeret tyske soldater på hotellet, hvor man ellers havde tænkt sig at søge midlertidigt logi.
Om aftenen fik Tage Jacobsen kontakt til fiskeren Niels Clausen, der lod sig overtale til at sejle. Børnene fik sovepiller, og Clausen samlede familien op med sin båd VITO ved badebroen på Strandbakkerne øst for Gilleleje. Familien blev sejlet sikkert til Höganäs, og Clausen vendte hjem til Gilleleje i de tidlige morgentimer den 30. september.
Det var den første transport af jøder til Sverige fra Gilleleje.

Shadday - God Almighty

Listen to the audioguide: "The first evacuation" (MP3)

THE FIRST EVACUATION

Everyone in Gilleleje knew that draper Tage Jacobsen was an adamant opponent of the Nazis. During the war, he hung satirical and anti-Nazi illustrations, maps of the frontlines and a drawing in the colours of the Royal Air Force in the windows of his shop. Summer guests to the small fishing village noticed this. This was why the Jewish Kublitz family sought out Tage Jacobsen on 29 September 1943 – wishing to get in contact with a fisherman who would sail them to Sweden.

Tage advised the family to stay at his house, because there were German soldiers staying at the hotel in the village, where the family had intended to sleep. That night, Tage contacted the fisherman Niels Clausen, who was persuaded to sail the family to Sweden on his boat. The children were given sleeping pills, and Clausen picked up the family by the pier at Strandbakkerne, east of Gilleleje. He returned during the early morning hours of 30 September.

This was the first evacuation of Jews to Sweden from Gilleleje.