Oversigt over kontaktpersoner

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, kan du kontakte nedenstående:

Folkeoplysende foreninger:

Idræt- og Folkeoplysning, mail: kultur-fritid@gribskov.dk

Foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område:

Frivilligkoordinator Pernille Dirchsen, mail: pdirc@gribskov.dk, 7249 6541