Oversigt over kontaktpersoner

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, kan du kontakte nedenstående:

Folkeoplysende foreninger:

Idrætskonsulent Trine Gudnitz Allpass, mail: tallp@gribskov.dk, tlf. 7249 6569


Foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område:

Konsulent Louise Lokesgaard, mail: lloke@gribskov.dk, tlf. 7249 6541

 

 

For generelle spørgsmål og henvendelser: 

mail: kultur-fritid@gribskov.dk