Manufakturhandleren på Østergade

Mitsvah - Etisk og moralsk bud (pligt)

Hør lydfilen: "Nu er det vist alvorligt" (MP3)

NU ER DET VIST ALVORLIGT

Grosserer D. Kublitz var jøde og bosiddende i København. Han havde været på ferie i Gilleleje, hvor han havde set en antinazistisk vinduesudstilling i Tage Jacobsens manufakturhandel;

Den 28. september så man lastbiler i København med Gestapo-folk, og vi tænkte; nu er det vist alvorligt. Den 29. om morgenen pakkede vi en kuffert med lidt børnetøj - børnene var 1 og 4 år - og så tog vi til banegården, og det blev til, at vi tog til Gilleleje for at se, om Tage Jacobsen kunne hjælpe os over til Sverige.Vi snakkede lidt frem og tilbage om det, så siger fru Clausen til sin mand; ”Niels, du har mange gange sagt, at skulle mennesker komme i nød, så ville du prøve at hjælpe dem. Nu har du lejlighed til at vise, du kan hjælpe","Ja, siger han, det vil jeg prøve."

Mitsvah - Ethical and moral command (duty)

Listen to the audioguide: "Now this is getting serious" (MP3)

NOW THIS IS GETTING SERIOUS

D. Kublitz was a Jewish wholesale merchant living in Copenhagen. He had been on holiday in Gilleleje, where he had noticed an anti-Nazi display in the window of Tage Jacobsen’s shop:

"On 28 September, trucks full of Gestapo officers were seen in Copenhagen, and we thought:
now this is getting serious. The next morning we packed a suitcase with a few children’s clothes – our children were just 1 and 4 years old – and headed to the Central Station. We ended up going to Gilleleje to see whether Tage Jacobsen could help us get across to Sweden. We talked for a while, and suddenly Mrs. Clausen said to her husband: Niels, you have often said that you would try to help people in need. Now you have an opportunity to show that you can help. He said “Yes – I’ll try."