Udskænkning af alkohol

Du skal ikke have tilladelse til at udskænke alkohol til lukkede, private fester, hvor deltagerne er særligt inviterede, f.eks. medlemmer eller personlige gæster.

Hvis alle kan deltage evt. med adgangsbillet, skal du indhente en lejlighedstilladelse til at udskænke alkohol. Det er politiet der foretager den endelige vurdering af, om det er en privat fest, eller et offentligt arrangement, som kræver lejlighedstilladelse. Kontakt altid politiet i god tid, da den samlede behandlingstid er lang. Søg på www.politi.dk

"Restauratør for en dag"

Lejlighedstilladelser er personlige og er lige som at være "restauratør for en
dag". En bevilling gives til én adresse, én virksomhed og én bestyrer iflg.
restaurationsloven. Du kan ikke bruge bevillingen til flere adresser, selvom du
ejer dem alle.

Vejledning

Lejlighedstilladelse til udskænkning af alkohol frem til kl. 24:

  1. Søg politiet om lejlighedstilladelse på www.politi.dk
  2. Send kopi af politiets tilladelse til kommunen.
  3. Bevillingsmyndigheden i kommunen meddeler dig den endelige tilladelse.

Lejlighedstilladelse til udskænkning af alkohol efter kl. 24:

  1. Søg politiet om lejlighedstilladelse på www.politi.dk.
  2. Send kopi af politiets lejlighedstilladelse til kommunen og søg byrådet om udvidet tilladelse.
  3. Byrådet behandler din ansøgning om udskænkning af alkohol efter kl. 24.
  4. Bevillingsmyndigheden i kommunen meddeler dig den endelige tilladelse.

Søg fast alkoholbevilling for virksomhed hos politiet