Er du blevet trukket i ydelse for kort visit til udlandet, kan du have ret til kompensation

Publiceret 16-05-2023

Borgere skal selv henvende sig, hvis de mener, at de er blevet trukket i ydelse på forkert grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i en ny vurdering fra december 2022 gjort kommunerne opmærksomme på, at der i forbindelse med Lov om aktiv socialpolitik ikke kan sanktioneres for helt kortvarige ophold i EU-/EØS-lande. Det betyder, at kommunerne ikke kan trække i f.eks. kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse, hvis en person tager på helt korte ture i et EU-/EØS-land, f.eks. på indkøbstur.

Det betyder derfor også, at Ydelsescenteret i Gribskov Kommunes jobcenter skal genoptage sanktionssager, hvor borgere, der har opholdt sig i et EU-/EØS-land helt kortvarigt, har fået nedsat deres ydelse/forsørgelse. 

På grund af forældelsesregler er det sager i perioden december 2019 – december 2022, der kan genoptages.

Hvis du mener, at du er blevet sanktioneret for et helt kortvarigt ophold i et EU-/EØS-land i perioden december 2019 – december 2022, skal du kontakte Ydelsescenteret. Du kan kontakte dem ved at ringe til Gribskov Kommunes omstilling på telefon 7249 6000.