Gribskov Kommune: Økonomiudvalg skal se på tiltag, der kan være med til at afhjælpe på et budget under pres

Publiceret 17-05-2023

Nu foreligger der en række såkaldte modgående foranstaltninger, som Økonomiudvalget skal behandle med henblik på at finde op mod 60 mio. kr. i 2023. Arbejdet er godt på vej og fortsætter for at finde tiltag både for 2023 og 2024 og frem.

I dag offentliggøres dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 22. maj. Med dagsordenen følger en liste over mulige tiltag, som delvist kan imødekomme det pres, som årets første budgetopfølgning viser. Om det siger borgmester Bent Hansen:

”Økonomiudvalget er forberedt på, at dette er et sejt træk. Vi ved også, at der fortsat mangler en del, før vi er i mål. Men nu tager vi i fællesskab den indledende runde, hvor vi ser på de foreslåede modgående foranstaltninger og vurderer, hvilke vi kan sætte i værk, der kan påvirke resultatet her i 2023. Det er svære beslutninger, som vi skal træffe. Men jeg er fuld af fortrøstning i forhold til samarbejdet med mine kolleger. Vi har fokus på, at denne opgave kræver en fælles tilgang og et fælles ansvar”.

I og med, at der endnu ikke er fundet det fulde beløb, kan det være nødvendigt med en runde mere, før Økonomiudvalget kan være helt sikre på, hvorvidt det er muligt at nå i mål. Økonomiudvalget vil løbende få en status på arbejdet fra administrationen.

Viceborgmester og næstformand for Økonomiudvalget, Trine Egetved-Sørensen siger:

”Nu er vi i gang med at se på, hvad der skal gøres her og nu. På mødet den 22. maj vil der være nogle svære snakke, der skal tages. Men Økonomiudvalget skal også være klar til at tage de langsigtede briller på. Vi skal ikke kun se på her og nu-løsninger. Vi har en opgave, som kræver et blik for, at problemet med økonomien handler om mere end budgettet her og nu. Det handler om, hvordan vi driver kommune – helt basalt”.

Økonomiudvalget vil på baggrund af mødet den 22. maj videregive anbefalinger til byrådet, som træffer endelig beslutning omkring modgående foranstaltninger på byrådsmødet møde den 30. maj 2023.

Fakta

Dagsordenen til økonomiudvalgsmødet den 22. maj 2023 er tilgængelig nu her på hjemmesiden, og referatet fra mødet vil være tilgængeligt den 23. maj om eftermiddagen.