Sager om sanktion for manglende sygemelding skal gå om

Publiceret 16-05-2023

Borgere skal selv henvende sig, hvis de mener, at de er blevet trukket i ydelse på forkert grundlag

Ankestyrelsen ændrede i december 2022 praksis for hvornår, der kan sanktioneres for manglende sygemelding, når man deltager i tilbud gennem jobcenteret. Et tilbud er f.eks. virksomhedspraktik, forløb ved Quick Care eller Væksthuset eller en anden aktivitet, der er sat i gang af jobcenteret.

En sanktion vil sige, at man får fratrukket noget af sin ydelse, f.eks. hvis man modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Praksisændringen fra Ankestyrelsen betyder, at der kun kan sanktioneres, hvis man ikke har meldt sig syg til jobcenteret. Der kan altså ikke træffes afgørelse om sanktion, hvis man ikke har meldt sig syg til tilbudsstedet.

Det betyder med andre ord, at borgere, der har oplevet at blive trukket i deres ydelse, fordi de kun har meldt sig syge til jobcentret, men ikke tilbudsstedet, er blevet trukket i deres ydelse på et forkert grundlag. Ydelsescenteret i Gribskov Kommune skal derfor genoptage de sager, hvor der muligvis er sanktioneret på et forkert grundlag. På grund af forældelsesregler er det perioden december 2019 – december 2022, der kan genoptages.

Hvis du mener, at du er blevet sanktioneret på et forkert grundlag i perioden december 2019 – december 2022, skal du kontakte Ydelsescenteret. Du kan kontakte dem ved at ringe til Gribskov Kommunes omstilling på telefon 7249 6000.

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 42-22.