Borgermøde om lokalplan for Hulerød Kro d. 4. maj 2023

Publiceret 01-05-2023

Gribskov Kommune inviterer til borgermøde d. 4. maj 2023 kl. 18-20 på Hulerød Kro, Hulerødvej 15, 3120 Dronningmølle

Gribskov Kommune inviterer til borgermøde d. 4. maj 2023 kl. 18-20 på Hulerød Kro, Hulerødvej 15, 3120 Dronningmølle i forbindelse med at der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Hulerød Kro, Hulerødvej 15, 3120 Dronningmølle.

Med lokalplanforslaget skabes der planmæssigt grundlag for modernisering og udvidelse af Hulerød Kro i Dronningmølle med tilbygninger til kroen samt opførelse af en ny bygning til ferieboliger og nedrivning af to bygninger. Den nye bygning til ferieboliger kan opføres på arealet syd for den eksisterende bygning.

Til mødet fremlægges planens indhold.

Hvis du vil vide mere, kan du finde følgebrevet til høringen i sin helhed her.

Høringsperiode

Planforslagene og den tilhørende miljørapport er i offentlig høring i perioden 01.05.2023 til 30.05.2023. Her kan du læse lokalplansforslaget og her kan du læse kommuneplantillægget – begge med tilhørende miljørapport.
På kommunens biblioteker kan du få hjælp til at se planforslagene.

Høringssvar skal sendes til kommunen på plan@gribskov.dk, eller via kommunens digitale planportal.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 30. maj 2023.