Sager om kugle- og kædedyner kan genoptages

Publiceret 01-09-2022

Har du som barn eller ung eller som forældre til et barn eller ung ansøgt om bevilling af kugle- eller kædedyne inden for de sidste tre år - og fået afslag - kan du få genoptaget sagen.

Ankestyrelsen har den 1. juni 2022 orienteret landets kommuner om, at praksis vedrørende kugle- og kædedyner til børn er ændret. Bevilling af kugle- og kædedyner til børn er fremover ikke afhængig af, at der forud for ansøgningen er afprøvet medicinsk behandling af søvnproblemerne.

Ankestyrelsen henviser til en ændring i Sundhedsstyrelsens vejledning 9733 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Ændringen trådte i kraft den 19. august 2019. Vejledningen beskriver nu, at man generelt skal være meget tilbageholdende med medikamentel behandling og lægemidler aldrig skal være førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge.

Ændringen betyder, at Gribskov Kommune skal genoptage eventuelle sager efter den 19. august 2019, hvor der er givet afslag på kugle- og kædedyner med den begrundelse, at der ikke er afprøvet relevant medicinsk behandling af søvnproblemerne inden ansøgning.

Gribskov Kommune kan desværre ikke fremsøge, om der siden 19. august 2019 er blevet givet afslag med ovenstående begrundelse. Derfor skal man selv henvende sig til Gribskov Kommune, hvis man har fået et sådant afslag.

Du kan kontakte Gribskov Kommunes Team Hjælpemidler på telefonnummer 72496600. Hvis du skriver til os, skal det foregå som sikker mail (digital post) på borger.dk.

Du kan læse mere om kugle- og kædedyner og andre hjælpemidler på borger.dk.