Borgmester Bent Hansens oplæg til budgetforhandlingerne: Målet er sund økonomi, grøn omstilling og fokus på de svageste

Publiceret 07-09-2022

Borgmesteren præsenterede onsdag aften - traditionen tro - sit budgetoplæg som startskud på de politiske budgetforhandlinger. Bent Hansen understreger, at der skal træffes svære beslutninger i en usikker tid, men peger på behovet for at have fokus på kernevelfærd og de svageste i samfundet, samt at komme godt i gang med den grønne omstilling. Allerede i 2023 skal 3 grønne projekter ruste Gribskov Kommune i forhold til at nedbringe forbruget af gas og trække i retning af mere grøn energi.

Borgmester Bent Hansens budgetoplæg tager udgangspunkt i, at vi som samfund ser ind i en usikker fremtid på mange områder, derfor er der brug for robusthed på kort og langt sigt. De stramme økonomiske rammer gælder ikke kun i år og bliver næppe mindre i de kommende år, hvor arbejdskraftsudfordringen forventelig bliver endnu større, end den allerede er. Bent Hansen siger om oplægget:

”Dette budgetoplæg er et forslag, hvor vi skal være sammen om at sætte gang i udviklingen af fremtidens velfærd i Gribskov Kommune, inden for de rammer vi har, men samtidig bevare fokus på at give muligheder for private og ikke mindst foreningsinitiativer. Vi skal træffe store og svære beslutninger, hvis vi skal opnå robusthed”.

Borgere, som kan, bør bidrage mere

Budgetoplægget appellerer til en fælles prioritering og løsning for, at der skal genindføres rengøring hver 14. dag for de, som har behov for det. I oplægget peges der på de stærke fællesskaber i Gribskov Kommune, som kan eksistere og fungere som støttende funktioner for de svageste og dermed give muligheder, uden at det skal koste så meget fra fællesskabets kasse.

”Mit oplæg indeholder derfor forslag til, at de borgere, der har økonomisk mulighed, skal bidrage. Jeg mener, at vi skal se på at øge egenbetaling fra borgere, der modtager tilbud, som ligger uden for den nære kernevelfærd. Det kunne f.eks. være billetpriserne i svømmehallen, kontingent til seniorcentre og lignende”, siger Bent Hansen og fortsætter:

”Jeg har et stærkt fokus på de svageste borgere, men må også erkende, at der hele tiden skal nytænkning til for at undgå for kraftige servicereduktioner, på grund af den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger kraftigt, såvel som omkostningerne på det specialiserede socialområde også er i kraftig stigning. Men mens vi nytænker og udvikler, er det afgørende, at vi fortsat værner om kernevelfærden, og derfor er det en del af mit oplæg til det videre forhandlingsforløb, at vi skal genetablere rengøring hver 14. dag, for at give nogle af de svageste borgere en mere tålelig hverdag. Det håber jeg, vi politisk kan være fælles om at finde en løsning på.”

Der skal sættes turbo på grønne investeringer – og vises rettidig omhu

Borgmester Bent Hansens budgetoplæg sætter også fokus på grøn omstilling:

”Der er i Gribskov et stort behov for, at vi kommer længere “frem i skoene” i forhold til grønne investeringer. I den forbindelse giver budgetoplægget et lyspunkt i form af muligheder, der kan fremme vores grønne omstilling. Det ligger mig meget på sinde, at vi også ser fremad i den vanskelige situation, vi står i og fokuserer på muligheder, og her ligger den grønne omstilling lige for. Vi har et kæmpe udviklingspotentiale, som kan blive til gavn for alle”, siger Bent Hansen.

Verdenssituationen og truslen om en mulig energikrise betyder, at Gribskov Kommune skal se på handlinger, der meget hurtigt kan give resultater. Bent Hansen foreslår derfor tre konkrete projekter, som kan gennemføres allerede i 2023:
Nedlægge gasfyr på henholdsvis Bjørnehøjskolen og Ramløse Skole og overgå til varmepumper, samt at foretage energioptimering på rådhuset i Helsinge ved at gennemføre øget varmegenindvinding.

”Vi står i en kritisk situation. Den deler vi med vores omverden, men vi skal handle rettidigt, hvor vi kan. Det er vigtigt at forstå, at tiden ikke arbejder for os her. Derfor har jeg taget disse tre konkrete projekter med. Men de udfordrer os på vores anlægsramme, og derfor opfordrer jeg mine kollegaer i byrådet til, at vi i fællesskab går ind og prioriterer, hvad der er vigtigst i 2023, så vi kan få plads til disse konkrete grønne investeringer i form af energioptimering”, siger Bent Hansen.

Fremrykningen af grønne investeringer i form af de tre konkrete projekter betyder, at der skal findes 11,8 mio. kr. på anlægsrammen, for at Gribskov Kommune kan holde sig på 100 mio. kr. i 2023.

Nogle af de øvrige forslag, som ses i oplægget er f.eks. elbiler til Helhedsplejen, ladestandere ved kommunale bygninger, samt at der arbejdes for solceller på kommunale bygninger. Derudover peges der på et stort behov for at bakke op om private eller forsyningsselskabers initiativer i forhold til energiproduktion, som fremmer klimaindsatsen.

Borgmesterens budgetoplæg

Borgmesterens samlede budgetoplæg kan ses her:

 

Borgmesterens budgetoplæg

Anlægsprogram i borgmesterens budgetoplæg